– (308)

دانشکده هنر و معماری پايان نامه‌ كارشناسي ارشد در رشته‌ی پژوهش هنر بررسی تاثیرات دوره گذر از سنت به مدرن(نوگرایی)درشکل گیری معماری مسکونی شیراز و تزیینات وابسته به آن(دوره پهلوی…

– (307)

مقدمه : با توجه به اهمیت و افزایش مصرف بالاي انرژي در کشور و با توجه محدود بودن منابع فسیلی، استفاده از روشها و شیوه های جلوگیری از هدر رفتن…

– (306)

مقدمه : با توجه به اهمیت و افزایش مصرف بالاي انرژي در کشور و با توجه محدود بودن منابع فسیلی، استفاده از روشها و شیوه های جلوگیری از هدر رفتن…

– (303)

-5397521844000 2209165-37782500 242824027368500 161861526543000 پژوهشکده فرآیند تهیه نانو کامپوزیت‌های هیبریدی بر پایه رزین یورتان- اکریلات/الیاف طبیعی/نانو رس و بررسی خواص آن‌ها پایان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي علوم و تکنولوژی پليمر…

– (302)

دانشگاه آزاد واحد شهرکرد دانشکده فني و مهندسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران- زلزله عنوان : محدوده تخریب قاب هاي فولادي تحت بارهای لرزه…