– (90)

2901957556500 -204470-57023000 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب دانشکده مکانیک پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید عنوان بررسی عددی و تجربی فرآیند…

– (9)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشکده علوم بخش فیزیک پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک-گرایش ذرات بنیادی و انرژی بالا عنوان: مطالعه مشاهده پذیری رویدادهای تک کوارک تاپ توسط: زینب بزرگ…

– (89)

1929765-25908000 دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران) دانشكده مهندسي عمران و محیط زیست پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توامکربناسیون و نفوذ یون…

– (88)

1929765-25908000 دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك تهران) دانشكده مهندسي عمران و محیط زیست پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مهندسی و مدیریت ساخت نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توامکربناسیون و نفوذ یون…

– (87)

مقدمه: طیف وسیعی از ضایعات، ممکن است سینوسهای پارانازال را درگیرکند؛ این بیماریها شامل سینوزیت حاد و مزمن، آلرژیک، قارچی، کیستها، پولیپها تا ضایعات توموری و شبه تومور مثل پاپیلوما…

– (86)

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی (بدون گرایش) مطالعه آزمايشگاهي پدیده ی سایش مایع حاوی شن در خطوط لوله به کوشش مهدی محمدی رهقی اساتید راهنما: دکتر فريدون…

– (85)

دانشکده فیزیک پايان‌نامه دوره کارشناسي ارشد فیزیک-حالت جامد ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی حساس شده با نقاط کوانتومی کادمیم سولفید با استفاده از کاتد گرافن توسط: شقایق عرب…

– (84)

2175510-47879000-530860-53213000 دانشگاه صنعتي اصفهان دانشکده منابع طبيعي پهنه بندي خطر آتش در گونزارها با استفاده از دادههاي ماهوارهي سنجنده ETM+ مطالعه موردي: مراتع ملاير پايان‌نامه کارشناسي ارشد مرتعداري فاطمه حسن…

– (83)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر دانشكده مكانيك پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.Sc گرايش مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي مدلسازي با استفاده از نرم افزار تجاری ABAQUS…

– (82)

مقدمه و اهداف 1-1- مقدمه کشاورزي ارگانیک [1]یا کشاورزي زیستی، نوعی کشاورزي است که در این روش تولید و فرآوري محصولات کشاورزی از کودهاي شیمیایی، سموم، هورمون‌‌ها و تغییرات و دستکاري…