– (82)

طبق آمار سازمان خوار و بار و کشاورزی جهان (FAO) در سال 2012 سطح زیر کشت زردآلو در جهان 488334 هکتار با میزان تولید 3900828 تن و متوسط عملکرد79879 کیلو…

– (81)

تشکر و قدردانیایزد منّان را سپاسگزارم که به من توفیق انجام این پروژه را عنایت فرمود.به ثمر رسیدن این پروژه را مدیون زحمات جناب آقای دکتر علی شکوه فر می…

– (80)

تشکر و قدردانیایزد منّان را سپاسگزارم که به من توفیق انجام این پروژه را عنایت فرمود.به ثمر رسیدن این پروژه را مدیون زحمات جناب آقای دکتر علی شکوه فر می…

– (8)

طرح 1-1: مکانيسم پليمريزاسيون زنده با استفاده از اينيفرترها [19]توسعه فناوری اينيفرترها بيشتر در روش‌هاي پليمريزاسيون راديکال آزاد پايدار[11] مانند NMP و RAFT به چشم مي‌خورد که از يک راديکال…

– (79)

واژههای کلیدی: کانهزائی، سولفید، سنگ اولترامافیک، افیولیت، فاریابفهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: مقدمه1-1- کلیات21-2- افیولیت31-3- منشأ افیولیت‌ها71-4- تقسیمبندی افیولیت‌ها81-5- افيوليت‎هاي ايران111-6- افیولیت ملانژ و کالردملانژ121-7- دگرسانی در افیولیت ملانژهای ایران131-8- پراكندگي…

– (78)

تخم های اکثر ماهیان در آب مانند شیئی شفاف و به صورت کروی اند. معمولاً تخم در حدود 1میلی‌متر است. البته اندازه تخم‌ها، از 5/0 تا 5/5 میلی‌متر متغییر است…

– (77)

واژگان کلیدی: قالی، موزه آستان قدس، طرح درختیامضاء استاد راهنما/تاریخ: فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول- كليات طرح تحقيق1مقدمه21-2- تعريف، بيان ضرورت و اهميت مسئله‌ي پژوهش31-3- سابقه، پيشينه و ادبيات نظري پژوهش41-4-…

– (76)

نمودار 4-1 نمودارحداقل غلظت بازدارندگی (MIC) اسانس ها و نانواسانس های اسطوخودوس، درمنه، مورد و دارچین در برابر استرپتوکوک پنومونیه71نمودار 4-2 نمودار حداقل غلظت کشندگی ( MBC ) اسانس ها…

– (75)

سپاسگزاريپیش از هر چیز از خداوند متعال بخاطر تمامی نعمت هایی که ارزانی داشته است، سپاسگزار هستم. از استاد بزرگوار و محترم جناب آقای دکتر ستار هاشمی که در طول…

– (74)

سپاسگزاريپیش از هر چیز از خداوند متعال بخاطر تمامی نعمت هایی که ارزانی داشته است، سپاسگزار هستم. از استاد بزرگوار و محترم جناب آقای دکتر ستار هاشمی که در طول…