از خواص قارچ چه می‌دانید؟ | تغذیه سالم

این گیاه بیشتر در گروه سبزیجات طبقه بندی می شه در حالی که در واقع به طبقه خاص خود موسوم به قارچا تعلق داره.

هزاران ساله که قارچ هم به عنوان ماده غذایی مناسب و هم واسه اهداف و مصارف پزشکی استفاده میشن.


به گفته کارشناسان؛
قارچا

جمع آوری به وسیله بخش تغذیه سالم زندگی سالم سایت