محصول

محصول

استراتژی

فرایند

قیمت

ساختار

خدمت

توزیع

سیستم‌ها

ترفیع

افراد

منبع:آفواه؛۱۹۸۸، ۸۶
۲- نوآوری بازار
شامل دانش جدید در کانال‌های توزیع، محصول و کاربردها برای انتظارات، ارزش، نیازها و خواسته‌های مشتریان است و هدف اصلی آن بهبود آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) است. فراسکاتی مانوئل[۶۹] بیان می‌کند که نوآوری بازار به بازاریابی محصولات جدید و کلیه فعالیت هایی که به نحوی مرتبط با توسعه محصول جدید است توجه می‌کند این فعالیت ممکن است شامل قسمت‌های بازار، پذیرش محصول در بازارهای مختلف و تبلیغات باشد ولی شامل ایجاد شبکه های توزیع برای نوآوری بازار نیست .
۳-نوآوری سازمانی
نوآوری سازمانی یعنی پیاده کردن و اجرای موفقیت آمیز ایدههای خلاق در سازمان . به طور کلی، برای بیشتر سازمانها، سرعت تغییرات، به مراتب بیش از سرعت پاسخگویی و توان تطبیق آنهاست، به عبارت دیگر به محض آن که تغییری در شرایط به وجود آید و سازمان بخواهد به آن تغییر واکنش نشان دهد و خود را با آن هماهنگ و منطبق سازد، تغییر بعدی از راه می رسد .
در چنین فضایی، فرصتها و تهدیدات به سرعت پیش روی سازمان ها قرار میگیرند، زیرا هر اختراع و نوآوری تغییری را پدید می آورد که می تواند به نوبه خود، فرصتی را برای سازمان ها به وجود آورد که بتوانند از این فرصت استفاده بهینه کنند. در این راستا نوآوری و تولید فکر و اندیشه های نو و به کارگیری آنها توسط مدیران و کارکنان سازمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و جایگاه والایی را به خود اختصاص داده است. (آفواه؛۱۹۸۸، ۸۶).
۲-۴-۳- انواع نوآوری
مطالعات نشان می دهد که دو نوع نوآوری وجود دارد. اولی با بهبود تدریجی روش های عملیاتی بوجود می آید و دومی منجر به تغییرات بنیادین می شود. به عبارتی نوآوری نوع اول، اصلاح کردن وبهبود یافتن و نوآوری نوع دوم تغییر شکل یافتن و تغییر کردن است.(موسری؛۲۰۱۱، ۱۰۴)
نوآوری توسعه ای فعالیتی است که موجب حفظ یا افزایش سهم بازار می شود واغلب درپاسخ به تحقیقات علمی در بازار وبازخورد مشتریان صورت می گیرد. نوآوری بنیادین شامل در نظر گرفتن جنبه های کلیدی یک کسب کار از جنبه های نامشهود، متفاوت و حتی دیدگاه های به ظاهر متفاوت برای آشکار ساختن فرصت هایی است که فبلاً ناشناخته بوده اند. .(موسری؛۲۰۱۱، ۱۰۴)
انواع دیگری از نوآوری توسط محققان وصاحب نظران مطرح گردیده که به توضیح مختصر هرکدام اشاره می شود.
دریک طبقه بندی که توسط شوچیتی مطرح شده به دو نوع نوآوری فناورانه و نوآوری سازمانی تقسیم بندی شده است. در طبقه بندی دیگر می توان نوآوری را به نوآوری صنعتی وفناورانه، نوآوری نمادی و عملی، نوآوری راهبردی و نوآوری سازمانی واقتصادی، نوآوری فنی واداری و نوآوری کاربردی از دیدگاه سازمانی تقسیم بندی نمود.(حسنوی وهمکاران؛ ۸۹، ۹۶)
دسته بندی نوآوری ها بر اساس ماتریس تکاملی
ماتریس تکاملی گروه مشاوران ناویگانت، رابطه بین مدل کسب وکار وترکیب تکنولوژی را در شکل گیری نوآوری های تدریجی، نفوذی ورادیکال نشان می دهد.(طالبی؛ ۱۳۸۵، ۱۱۷)
الف: نوآوری تدریجی
عبارت است از اضافه کردن تغییراتی بر روی مدل کسب و کار و یا تکنولوژی‌های موجود و بهبود آن ها. پورتفولیو یک شرکت معمولا مملو از نوآوری‌های تدریجی به عنوان روشی جهت کسب ارزش بیشتر از محصولات و خدمات موجود می‌باشد. نوآوری تدریجی بسیار زیاد، در مواردی که منابع و زمان را به بهبود محصولات و خدمات کم ارزش موجود تخصیص می‌دهد (در حالی که می‌توان این منابع و زمان را به خلق محصولات با ارزش تر تخصیص داد)؛ می‌تواند مهلک و کشنده باشد. سرمایه گذاری کامل بر روی نوآوری تدریجی می‌تواند سازمان را در مقابل رقابت آسیب پذیر کند . (طالبی؛ ۱۳۸۵، ۱۱۷)
ب: نوآوری نفوذی
گویای تغییر اساسی در مدل کسب و کار یا تکنولوژی می‌باشد. شرکت کامپیوتری اپل، به صورت تاریخی در حوزه نوآوری نفوذی، با توجه به معرفی نوآوری‌های فنی رقابتی، عمل می‌کند، در حالی که شرکت دل با معرفی یک مدل کسب و کار جدید که به صورت مستقیم کالا را به دست مشتری می‌رساند و دردسرهای سیستم توزیع سنتی را ندارد، در این حوزه بر اساس نوآوری در مدل کسب و کار عمل می‌کند. شرکت‌ها در مواجه با این نوآوری، معمولا با تصمیمات پیچیده و دشواری روبه رو هستند؛ زیرا باید در مورد این که تکنولوژی را تغییر بدهند و یا مدل کسب و کار را و همچنین باید در مورد این که چگونه سرمایه گذاری اثربخش بر روی هر دو انجام شود، تصمیم گیری کنند. این ابهام در سازما نها موجب اغتشاش و تعارض سازمانی و استفاده ناکارآمد از منابع خواهد شد. (طالبی؛ ۱۳۸۵، ۱۱۷)
جدول۲- ۴ تغییر مدل کسب وکار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.