۲) تبلیغات مؤثر باعث ایجاد طعم و ذائقه جدید در میان مردم می شود.
۳) تبلیغات موجب افزایش فروش کالای موجود از طریق ورود به بازارهای جدید و جلب مشتریان تازه می شود.
۴) تبلیغات به ایحاد تقاضای مداوم کالا یاری می رساند.
۵) تبلیغات به برخورد نیروهای رقیب در بازار کمک می کند.
۶) تبلیغات با یاد آوری تعهد به ارتقای کیفیت به مشتریان، موجبات شناخته شدن یک شرکت را فراهم می آورد.
۷) تبلیغات منجر به افزایش روحیه کارکنان شرکت می شود.
۸) تبلیغات، تولید انبوه کالا را تسهیل می کند که این امر تولید کنندگان را به تولید ارزانتر هر واحد کالا قادر می سازد.
۲-۸ دلایل سودمندی تبلیغات برای مشتریان:
۱) باعث صرفه جویی در زمان خرید مشتریان می شود.
۲) تبلیغات مردم را نسبت به کالاهای جدید و کاربردی متنوع آنها آگاه می کند.
۳) تبلیغات برای بسیاری از افراد سودمندی کالاهای موجود را افزایش می دهد.
۴) تولیدکننده کالا ممکن است از طریق تبلیغ کالایش در پی برقراری یک رابطه مستقیم با مشتریانش باشد.
۵) تبلیغات تولید کنندگان را برای رشد کیفیت کالاهایشان از طریق تحقیق و توسعه تر غیب می کند.
این امر عرضه ی کالاهایی با کیفیت بالاتر را تضمین می کند.
– تبلیغات برای جامعه نیز سودمند است:
۱) تبلیغات مشاغلی را برای افرادی که درگیر نویسندگی، طراحی و پخش تبلیغات هستند، فراهم می‌کند.
۲) تبلیغات از طریق افزایش تنوع و کیفیت مصرف، که آن نتیجه فعالیتهای تحقیق و توسعه ی مداوم تولیدکنندگان است.
۳) تبلیغات باعث تداوم مطبوعات و دیگر رسانه ها می شود.
۴) تبلیغات با آموزش دادن به مردم در مورد استفاده متنوع از کالاهای مختلف، دانش آنها را ارتقاء می بخشد.
۲-۹ تقسیم بندی تبلیغات بر اساس اهداف:
۲-۹-۱ تبلیغات خبری:
نقش مهمی در مرحله پیشتازی یک طبقه کالا دارد، اگر هدف ایجاد تقاضای اولیه است. بنابراین وظیفه نخست صنعت ماست بندی آن بود که مصرف کنندگان را از مزایای غذایی ماست و موارد استفاده بسیار زیاد آن آگاه گرداند.
۲-۹-۲ تبلیغات ترغیبی/ متقاعد کننده:
در مرحله تشدید رقابت و زمانی اهمیت پیدا می کند که هدف شرکت ایجاد تقاضای انتخابی برای یک نام تجاری خاص است. اکثر تبلیغات در این گروه جای می گیرند.
۲-۹-۳ تبلیغات یادآوری:
در مورد کالاهای بالغ اهمیت زیادی دارد. تبلیغات حمایتی به گونه ای هم خانواده با این تبلیغات است که به خریداران فعلی اطمینان می دهد تصمیم درستی گرفته اند و انتخاب به جایی کرده اند.
۲-۱۰ تصمیم گیری درباره بودجه تبلیغات:
پس از تعیین اهداف تبلیغات شرکت باید برای هر یک از کالاهای خود بودجه تبلیغاتی تعیین کند. نقش تبلیغات افزایش تقاضا برای خرید کالاست. شرکت برای نیل به اهداف فروش خود بودجه لازم را اختصاص خواهد داد. اگر شرکت بودجه کمی به تبلیغات اختصاص دهد، نتیجه آن چندان اهمیتی ندارد، امّا اگر مبلغ زیادی به این مهم اختصاص یابد در این صورت می شد از این پول استفاده بهتری به عمل آورد. اگر چه بودجه تبلیغات جزو هزینه های جاری تلقی می شود ولی واقعیت این است که بخشی از آن سرمایه گذاری است که موجد یک ارزش نامرئی است که می توان آن را سرقفلی( یا ارزش ویژه نام تجاری)خواند.
هنگام تعیین بودجه تبلیغات پنج عامل خاص باید مد نظر قرار بگیرند.
۱- مرحله ای از عمر کالا که در آن قرار دارد:
اغلب کالاهای جدید بودجه تبلیغاتی زیادی می طلبند، چرا که نیاز به اعلام موجودیت دارند و مصرف کنندگان هم باید امکان آزمودن آن را دشته باشند. نام های تجاری جا افتاده در بازار معمولاً با بودجه تبلیغاتی کمتری( نسبت تبلیغات به فروش ) مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرند.
۲- سهم بازار و پایگاه مصرف کننده:
آن نام های تجاری که سهم بالایی از بازار را به خود اختصاص داده اند برای حفظ آن سهم بازار درصد کمتری از فروش خود را صرف تبلیغات می کنند.
۳- رقابت و شلوغی:
در بازاری با رقبای بسیار که مبالغ زیادی را به امر تبلیغات اختصاص می دهند، تبلیغ درباره یک نام تجاری به بودجه بیشتری نیاز دارد تا بتواند صدای خود را به گوش رساند.
۴- فراوانی تبلیغات:
تعداد دفعات پخش برای ارسال پیام مربوط به نام تجاری، تأثیر بسزایی بر بودجه تبلیغات می گذارد.
۵- جانشین پذیری کالا:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.