متن کامل: پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : بررسی اثرمصرف توام دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه بر حافظه

با عنوان : مطالعه اثرمصرف توام دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه بر حافظه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

پايان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی

گرایش فیزیولوژی جانوری

عنوان

مطالعه اثرمصرف توام دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه بر حافظه و یادگیری در موش های سوری

استاد راهنما

دکتر غلامحسن واعظی

استاد مشاور

دکتر هومن شجیعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………….. 2

1-1 پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2 فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………… 5

1-3 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………… 5

1-4 هدف کاربردی……………………………………………………………………………………………….. 5

1-5 ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………….. 7

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 7

2-2 یادگیری و انواع آن……………………………………………………………………………………….. 8

2-2-1 نظریه سیناپسی در فیزیولوژی یادگیری و حافظه…………………………………………….. 8

2-2-2 نظریه مبتنی بر الکتروفیزیولوژی و تشکیل مدارهای حافظه در فیزیولوژی یادگیری و

حافظه……. 10

2-2-3 تفاوت حافظه کوتاه مدت و دراز مدت ازلحاظ فیزیولوژی……………………………………………… 10

2-2-4 تاثیر عوامل مختلف برجریان فیزیولوژیکی یادگیری و حافظه…………………………………………. 11

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-3 یادگیری………………………………………………………………………………………. 12

2-3-1 یادگیری ارتباطی……………………………………………………………………. 12

2-3-2 یادگیری غیرارتباطی……………………………………………………………………… 12

2-4 حافظه…………………………………………………………………………… 13

2-5 اکتساب و تثبیت حافظه………………………………………………………………………………… 13

2-6 به خاطرآوری……………………………………………………………… 14

2-7 تثبیت مجدد………………………………………………………………… 14

2-8 آناتومی و جایگاه تشریحی هیپوکامپ……………………………… 16

2-9 تأثیر هیپوکامپ در پردازش حافظه……………………………………….. 17

2-10 دستگاه (MWM) Morris water maze………………………………………………. 20

2-11 گیاه آفتابگردان…………………………………………………………………… 23

2-11-1 ترکیبات شیمیایی………………………………………………………………………….. 24

2-11-2 خواص دارویی………………………………………………………………….. 24

2-12 گیاه هندوانه………………………………………………………………. 26

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-12-1 ترکیبات شیمیایی……………………………………………………. 27

2-12-2 خواص هندوانه………………………………………………….. 27

2-13 گیاه کدوحلوایی…………………………………………………………….. 29

2-13-1 ترکیبات شیمیایی…………………………………………………………….. 30

2-13-2 خواص کدو و تخم کدو………………………………………………………………………………………………. 30

2-14 اثرات ویتامین A برحافظه و یادگیری……………………………………………………………………………….. 32

2-15 اثر برهمکنش ویتامین D، کلسیم و تاثیر آن برحافظه…………………………………………………………. 34

فصل سوم: مواد و روش ها…………………………………………………………………………………………………….. 36

3-1 نوع مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-2 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-3 علت های بهره گیری از سوری به عنوان مدل حیوانی……………………………………………………………………… 37

3-4 حجم نمونه و و گروه های آزمایش…………………………………………………………………………………….. 37

3-5 روش تهیه غذای حیوان …………………………………………………………………………………………………….. 38

3-6 دستگاه MWM………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-6-1 حوضچه آب………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-6-2 دوربین مخصوص تصویربرداری……………………………………………………………………………………. 40

3-6-3 کامپیوتر…………………………………………………………………………………………………………………………. 40

3-6-3-1 سخت افزار……………………………………………………………………………………………………………….. 40

3-6-3-2 نرم افزار……………………………………………………………………………………………………………………. 40

3-6-4 روش کار با MWM…………………………………………………………………………………………………….. 41

3-6-4-1 مرحله سازش با محیط (Habituation)…………………………………………………………………. 42

3-6-4-2 مرحله آموزش…………………………………………………………………………………………………………… 42

3-6-4-3 مرحله ارزیابی حافظه کوتاه مدت………………………………………………………………………………. 43

3-6-4-4 مرحله ارزیابی حافظه طولانی مدت……………………………………………………………………………. 43

3-6-5 واکاوی آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 44

فصل چهارم: نتایج و بحث………………………………………………………………………………………………………. 46

4-1 نتایج طریقه یادگیری……………………………………………………………………………………………………………. 46

4-1-1 زمان تاخیری تا رسیدن به سکوی پنهان…………………………………………………………………………… 46

4-1-2 مسافت طی شده تا سکوی پنهان…………………………………………………………………………………….. 48

4-1-3 سرعت رسیدن به سکوی پنهان……………………………………………………………………………………….. 50

4-2 نتایج طریقه حافظه کوتاه مدت……………………………………………………………………………………………… 52

4-2-1 زمان سپری شده توسط حیوان در اطراف ناحیه سکو………………………………………………………. 52

4-2-2 مسافت طی شده تا ناحیه سکو……………………………………………………………………………………….. 53

4-2-3 سرعت رسیدن به ناحیه سکو………………………………………………………………………………………….. 55

4-3 نتایج طریقه حافظه طولانی مدت…………………………………………………………………………………………… 57

4-3-1 زمان سپری شده توسط حیوان در اطراف ناحیه سکو………………………………………………………. 57

4-3-2 مسافت طی شده تا ناحیه سکو……………………………………………………………………………………….. 51

4-3-3 سرعت رسیدن به ناحیه سو……………………………………………………………………………………………. 59

فصل پنجم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 62

5-1 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….. 67

5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

منابع………………………………………………………………………………………… 69

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….. 81

چکیده

يادگيري و حافظه از عالي ترين سطوح عملكردي دستگاه عصبي مركزي محسوب مي گردد. عوارض و معضلات اختلالات يادگيري و حافظه، بويژه حافظه، كه در شایع ترین نوع خود به صورت آلزايمر خود را نشان می دهد، بر هيچكس پوشيده نيست. مطالعه توانایی های يادگيري و حافظه در حيوانات، برای راهکار های مناسب پیشگیری، بهبود و درمان معضلات اختلال حافظه در بشر، از طریق رژیم غذایی مناسب، بخش عمده اي از تحقیقات را به خود اختصاص مي دهد. در این مطالعه مطالعه اثر مصرف توام دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه بر حافظه و یادگیری در موش های سوری مورد مطالعه قرار گرفت. بدین مقصود در مدت زمانی معینی مطالعه در 70 سر موش سوری در 7 گروه آزمون با رژیم غذایی مشخص از انواع دانه های ذکر گردیده، در برابر 10 سر موش سوری در گروه کنترل با رژیم غذایی معمول موش های سوری، انجام گردید. نتایج نشان داد: بهره گیری توام از دانه هاي آفتابگردان_كدو و هندوانه سبب تسريع در طریقه تقويت حافظه و يادگيري در موش_ های سوری گردید. با در نظر داشتن این مطالعه و مطالعات پیشین می توان نتیجه گرفت که مواد مغذی در این رژیم های غذایی می_ تواند بر طریقه یادگیری و حافظه مؤثر باشد.

          کلمات کلیدی:

موش های سوری، حافظه و یادگیری، دانه آفتابگردان، دانه کدو، دانه هندوانه.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

1-1 پیشگفتار

يادگيري و حافظه از عالي ترين سطوح عملكردي دستگاه عصبي مركزی [1]محسوب مي گردد. يادگيري يك پديده عصبي می باشد كه طي آن موجود زنده از طريق تمرين رفتار خود را تغيير مي دهد در حالي كه حافظه به طریقه ذخيره سازي آموخته ها اطلاق مي گردد. پدیده هاي یادگیري و حافظه هم در سطح سلولی و هم در سطح رفتاري با یکدیگر ارتباط بسیار نزدیکی دارند. معضل و عوارض اختلالات يادگيري و حافظه، بويژه حافظه كه در خالص ترين نوع خود به صورت آلزايمر دامن گير بشريت شده می باشد، بر هيچكس پوشيده نيست، به گونه اي كه مركز تحقيقات ملي سلامت در آمريكا در گزارشات سال 2000 خود از شيوع دامن_ گير اين پديده ابراز نگراني كرده و پيش بيني كرده می باشد كه تا سال 2030 در كشور آمريكا به تنها يي 5/8 ميليون نفر درگيرآلزايمر و عوارض ناشي از آن باشند(1). از اين رو، مطالعات مختلف با تكيه بر طب گياهي به گونه چشمگيري در اين زمينه افزايش يافته می باشد.

        يادگيري و حافظه دربرگيرنده تغييرات وسيع در ساختمان و اقدام دستگاه عصبي مي باشد كه اکثراً به سيناپس هاي درگير در مسير هدايت پيام ها و اطلاعات حسي در دستگاه عصبي منحصر مي گردد. تغيير ساختماني شامل تغيير در تعداد سيناپس و تغيير در گستردگي غشاء پس سيناپي در محل تماس مي باشد و تغييرات فيزيولوژيك شامل تغيير در هدايت يوني غشاء هاي پيش و پس سيناپسي مي گردد(2). نشان داده شده می باشد كه حافظه كوتاه مدت با قشرمغز در ارتباط می باشد و حافظه بلند مدت با دستگاه ليمبيك، اما با اين همه هنوز محل خاصي براي ذخيره حافظه مشخص نشده می باشد زيرا با برداشتن قسمتهاي مختلف مغز حافظه به گونه كلي از بين نمي رود(3). محققين براي بررسي حافظه كوتاه مدت در حيوانات، آنها را مجبور به انجام رفتار خاص مورد مطالعه مي كنند. ياد آوري اين رفتار خاص پس از گذشت يك دوره زمان، آزموني براي به خاطر آوردن آن وظيفه موردنظر (شرطي شده)، و در حقيقت حافظه بلندمدت مي باشد. مشخص گردید در حافظه بلند مدت تغييرات ساختاري و پايدار در ساختمان دستگاه عصبي ايجاد مي گردد(4). در فرايند يادگيري و حافظه كوتاه مدت تغييرات فيزيولوژيك به خصوص در بخش آزادسازي نورو_ ترانسميتر تأثیر كليدي دارد(5). در تقويت طولاني مدت تغييرات ساختماني بيشتر در بخش ايجاد سيناپس و گيرنده ها ايجاد مي گردد بررسي اثر كافئين (6) فلفل سياه (7) شيرين بيان (8) زعفران (9) جوز هندي (10) و… بر حافظه و یادگيري در موش آزمايشگاهي همگي در راستاي نيل به هدف فوق طراحي شده اند.

        تحقیقات بانک اطلاعات داروهای گیاهی و گیاهان دارویی ایرطب نشان داد که تخم کدو دارای مصارف پزشکی فراوانی می باشد که مانند می توان به رفع تب و دل پیچه، علاج کننده سرطان پروستات و بر طرف کننده ورم پروستات و پیشگیری از سرطان ریه تصریح نمود .همچنین در ارتباط با خواص پزشکی تخم آفتابگردان می توان به درمان اسهال خونی، سردردهای همراه با سرماخوردگی و… تصریح نمود(11). همچنین مطالعات دکتر نبی شریعتی نشان داد که تخم هندوانه به علت داشتن مواد معدنی و ویتامین های فراوان باعث از بین بردن بیماریهایی نظیر انواع سرطان ها بخصوص پولیپ آدنومی روده بزرگ، جلوگیری از آسیب DNA موجود در گلبول سفید، کاهش بیماریهای قلبی و اسپاسم های راه های تنفس می گردد (12).

-2 فرضیه ها

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف آفتابگردان تقویت گردد.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف تخم کدو تقویت گردد.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف تخم هندوانه تقویت گردد.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم کدو و هندوانه تقویت گردد.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم آفتابگردان و کدو تقویت گردد.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم آفتابگردان و هندوانه تقویت گردد.

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم های آفتابگردان، هندوانه و کدو تقویت گردد.

1-3 اهداف پژوهش

        می خواهیم بدانیم که مصرف توام دانه های آفتابگر دان، کدو و هندوانه قدرت حافظه و یادگیری را در بشر بالا می برد.

1-4 هدف کاربردی

        هدف از اجرای این طرح ارائه روش خدماتی و مغذی در صنعت خشکبار برای تقویت حافظه و یادگیری می باشد.

1-5 ابزارگردآوری اطلاعات

        این مطالعه به صورت تجربی- توصیفی انجام می گردد و با مطالعه ی عوامل رفتاری مورد نظر اطلاعات جمع آوری می گردد.

فصل دوم:

مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 مقدمه

شواهد زيادي نشان مي دهد كه ويژگي هاي حافظه درطي زمان تغيير مي نمايد. حالت ديناميك و ناپايدار حافظه كوتاه مدت بدون نياز به ساخت پروتئين هاي جديد براي ثانيه ها تا ساعت ها دوام دارد .با گذشت زمان، اين حافظه در ساختارهاي مختلف مغز به شكل پايدار تثبيت مي گردد كه به آن حافظه بلند مدت
مي گويند. مطالعات نشان داده می باشد كه اعمال شوك الكتريكي اندكي بعد از آموزش سبب آسيب به حافظه مي گردد ولي بكارگيري اين شوك چند ساعت بعد از آموزش تاثيري بر آن ندارد. اينگونه اثرات وابسته به زمان پايه و اساس تئوري “تثبيت حافظه ” را كه امروزه به ” تئوري سلولي تثبيت ” حافظه معروف می باشد تشكيل مي دهند. در سال 1968، Lewis و همكارانش اين تئوري را زير سوال بردند. آنها نظاره كردند كه اگر چه اعمال شوك 24 ساعت بعد از آموزش نمي تواند سبب فراموشي آن گردد ولي اگر قبل از اعمال شوك، حافظه تثبيت شده در طي اقدام به خاطر آوري، مجددا فعال گردد، فراموشي ايجاد خواهد گردید، به عبارت ديگر ايجاد فراموشي منوط به فعال سازي حافظه تثبيت شده در طي اقدام به خاطر آوري آن می باشد. فعال سازي حافظه، مجددا آن را به وضعيت ناپايداري برگردانده و مي تواند طي يك فرايند وابسته به ساخت پروتئين مجددا تثبيت گردد، به اين فرايند، تثبيت مجدد مي گويند.

        شواهد زيادي هست كه بر تأثیر هيپوكامپ در يادگيري و فراخواني اطلاعات فضايي دلالت مي_ كنند. يكي از انواع مهم يادگيري فضايي مهارت ماز آبي موريس می باشد[1]، الگويي كه براي بررسي تأثیر هيپوكامپ در حافظه مكاني به كار برده مي گردد(16).

2-2 یادگیری و انواع آن

        در تبیین یادگیری از دیدگاه فیزیولوژیک دو نظریه کلی هست که یکی از آنها تغییرات را در سطح سیناپسی و عوامل زیست شناسی مرتبط با آن در نظر می‌گیرد و دیگری توجه خود را به تغییرات در مدارهای نورونی معطوف داشته می باشد. هر دو اینها به تغییرات فیزیولوژیکی توجه دارد، که در حین یادگیری در مغز و سلول های عصبی اتفاق می‌افتند. اولین بار در سال 1961 بود که جیمز اندر توانست نورونها را به روش شرطی سازی عاملی حساس کند. شرطی شدن سلول عصبی یک حالت افزایش تحریک پذیری را در آن پدید می‌آورد که ناشی از تغییرات در یون و فوریزاسیون پروتئین می باشد.

تعداد صفحه :92

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com