دانلود فایل پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

در ادامه مطلب می تونین تکهایی از اول این پایان نامه رو بخونین

و در صورت نیاز به متن کامل اون می تونین از لینک پرداخت و دانلود لحظه ای واسه خرید این پایان نامه اقدام کنین.

دانشگاه قم

دانشکده مجازی آموزشای الکترونیکی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جزا و جرم شناسی

عنوان:

مطالعه قصاص عضو و پیوند اعضا

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عادل ساریخانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جلال الدین قیاسی

واسه رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شه

تکهایی از متن مثلا :

مقدمه………………………………………………………………………………………………….1

1- اعلام مسأله………………………………………………………………………………………..1

2- سوالات و فرضیه های تحقیق: ………………………………………………………………….1

3- اهمیت و ضرورت تحقیق:…………………………………………………………………………2

4- گذشته تحقیق:……………………………………………………………………………………3

5- روش تحقیق:……………………………………………………………………………………….5

6- اهداف تحقیق: …………………………………………………………………………………….5

فصل اول)……………………………………………………………………………………………….6

مفاهیم و مبانی نظری………………………………………………………………………………..6

مبحث اول) مفاهیم عمومی………………………………………………………………………….7

گفتار اول – معنی قصاص عضو……………………………………………………………………….7

الف) معنی کلمه ای………………………………………………………………………………………7

ب) معنی فقهی قصاص عضو………………………………………………………………………..8

ج) معنی قانونی قصاص عضو………………………………………………………………………..9

گفتار دوم – معنی پیوند عضو………………………………………………………………………..10

الف) معنی کلمه ای……………………………………………………………………………………..10

ب) معنی فقهی………………………………………………………………………………………10

ج) معنی قانونی………………………………………………………………………………………11

مبحث دوم) شروط ثبوت و اجرای قصاص عضو……………………………………………………..11

گفتار اول) شروط ثبوت قصاص عضو یا زخم…………………………………………………………12

واسه دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنین

بند اول) تساوی و برابری در دین…………………………………………………………………….12

بند دوم) از دست دادن رابطه بابایی…………………………………………………………………………..13

بند سوم) برابری و تساوی در قوه عقل…………………………………………………………….14

بند چهارم) تساوی اعضا در سالم بودن……………………………………………………………14

بند پنجم) تساوی اعضا در اصلی بودن…………………………………………………………….15

بند ششم) تساوی اعضا در محل عضو زخمی یا مقطوع………………………………………..16

بند هفتم) قصاص باعث تلف جانی یا عضو دیگر نباشه…………………………………………17

بند هشتم) قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشه…………………………………………………17

گفتار دوم) کیفیت قصاص بعضی از اعضا…………………………………………………………..19

بند اول) قصاص گوش………………………………………………………………………………..19

بند دوم) قصاص چشم……………………………………………………………………………….19

بند سوم) قصاص دندان………………………………………………………………………………21

بند چهارم) قصاص بینی……………………………………………………………………………..22

بند پنجم) قصاص زبون………………………………………………………………………………..22

مبحث سوم) شرایط و اهداف قصاص عضو………………………………………………………..23

گفتار اول) شرایط قصاص عضو………………………………………………………………………23

الف) مساوات کیفری:………………………………………………………………………………..24

ب) مشکل بقیه واکنشا:………………………………………………………………………24

ج) تأمین منافع فرد و جامعه:………………………………………………………………………..25

گفتار دوم) اهداف قصاص عضو در چرخه نظام کیفری…………………………………………….26

الف) حفظ مصالح اجتماعی:…………………………………………………………………………26

ب) حفظ نظم جامعه:………………………………………………………………………………..27

ج) اصلاح اخلاقی مجرم:……………………………………………………………………………..28

د) دفاع از حقوق افراد:…………………………………………………………………………..28

و) ایجاد قسط و عدل:……………………………………………………………………………..28

ه) بازدارندگی:…………………………………………………………………………………………29

ی) تهذیب مجرم و کیفر گناه:……………………………………………………………………….29

شما می تونین مطالب شبیه این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخونین                     

(فصل دوم)…………………………………………………………………………………………….30

احکام و مسائل پیوند عضو جانی و مجنی علیه در مورد قصاص عضو………………………30

مبحث اول) توضیح نظری و قلمرو حقوقی پیوند عضو………………………………………………31

مبحث دوم) پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص علیه جانی…………………………35

شما می تونین تکهای دیگری از این مطلب رو در شماره بندی انتهای صفحه بخونین              

گفتار اول) پیوند عضو مجنی علیه، اقوال موافقان و مخالفان…………………………………….36

بند اول: نظر معتقدین به حرام بودن پیوند عضو:…………………………………………………..36

بند دوم: پیوند عضو باعث بطلان عباداته:…………………………………………………..37

بند سوم: موافقان پیوند عضو:………………………………………………………………………37

گفتار دوم) احکام و مسائل فقهی – حقوقی پیوند عضو مجنی علیه…………………………..39

بند اول) مطالعه فقهی وضعیت کارا پیوند عضو مجنی علیه……………………………………..39

الف) کارا پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص…………………………………………..41

ب) کارا پیوند عضو مجنی علیه پس از اجرای قصاص……………………………………………..43

1- قول و دلایل موافقان:……………………………………………………………………………….44

2- قول و دلایل مخالفان:……………………………………………………………………………….45

آزمایش و اظهارنظر پایانی…………………………………………………………………………….46

بند دوم) کارا و احکام پیوند عضو مجنی علیه در قانون مجازات اسلامی………………………..46

1- نامعلوم بودن فلسفه تمرکز مقنن بر قصاص و پیوند گوش بر وجه محدود کردن:…………………….47

گفتار اول) توجه و دیدگاه فقهی به مسأله پیوند عضو دوباره جانی…………………………….50

بندل اول) قول و دلایل مخالفان………………………………………………………………………..52

بند دوم) قول و دلایل موافقان………………………………………………………………………….55

3- آزمایش و اعلام نظر پایانی…………………………………………………………………………56

گفتار دوم) احکام و مسائل پیوند عضو دوباره جانی در قانون مجازات اسلامی………………….58

فصل سوم)………………………………………………………………………………………………66

ملاحظات حقوق بشری در قصاص عضو و پیوند اعضا……………………………………………….66

نکته مهم : این متن به زبان محاوره ای (خودمونی) تبدیل شده است

 

مبحث اول) آزمایش مجازات قصاص عضو از دید حقوق بشر……………………………………..67

گفتار اول) توضیح حقوق بشر مدار کیفر قصاص عضو………………………………………………..67

گفتار دوم) چالشای احتمالی فراروی قصاص عضو از دید حقوق بشر………………………69

نگرانی در جهت احتمال انتقال و ازدیاد جراحات به دلیل اجرای کیفر قصاص:………………..71

2- ترس تلف شدن جانی در اثر اجرای کیفر قصاص:…………………………………………………71

(مبحث دوم) حدود اعتبار پیوند عضو جانی پس از اجرای قصاص از دید موازین حقوق بشر…72

گفتار اول) آزمایش حقوق بشری توانایی تصرف بشر در اعضایش………………………………72

گفتار دوم) توجه حقوق بشر به مسأله امکان و جواز پیوند عضو جانی پس از قصاص………..74

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………..77

منابع و مآخذ:……………………………………………………………………………………………80

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………..83

چکیده:

محور بحث آخر نامه حاضر دائر مدار، توضیح عناصر و شرایط قصاص عضو یا زخم و مسأله پیوند اعضاه. بنابر این برآنیم که در شروع آگاهی مطلوبی راجبه کیفر قصاص بدست دهیم و بعد در ادامه حقوق و احکام مسأله پیوند عضو رو واسه مجنی علیه و جانی پس از اجرای کیفر قصاص شفاف سازیم.

اجمالاً باید اینم بگیم که که در میدون فقه و حقوق اسلامی و تبعاً نظام حقوقی ایران، راجبه اقتضائات و فلسفه کیفر قصاص و هم اینکه مثلاً جانی حق داره بعد از اجرای عضو مقطوع خود رو پیوند بزنه یا نه و هم اگه مجنی علیه قبل یا بعد از اجرای کیفر قصاص بر علیه جانی، عضو مقطوع خود رو پیوند بده، حقی واسه جانی شکل میگیره یا نه در بین صاحبنظران اختلاف نظر محسوسی هست. بعضی یه سره ادامه مقطوع العضو ماندن جانی رو بخشی از فلسفه و غایت کیفر قصاص عضو می دونه و مدعی ان که جانی اصلا پس از اجرای قصاص، حق پیوند دوباره عضو مقطوع خود رو نداره. دلیل ایشون اینه که پیوند عضو جانی با فلسفه و هدف کیفر قصاص منافات و معارضه داره و از پایهً اونرو بی اثر می سازه. در نقطه مقابل، بعضی دیگر به اینجور شرطی باور نداشته و مدعی ان که اقتضای انصاف، عدالت و موازین حقوق بشر و اصل تناسب جرم و مجازات اینه که جانی بعد اجرای کیفر قصاص، حق پیوند عضو داشته باشه. دلیل ایشون این کهه جانی طبق موازین اسلامی بر اعضا و جوارح خود تسلط داشته و پس از اجرای کیفر قصاص هم این حق او استصحاب می شه، بنابر این باقی موندن و اعتبار اون حقیقتی قابل دفاعه. در این بین، جهت گیری سیاست جنایی مقنن در تنها ماده قانون مجازات اسلامی– که به این اختصاص یافته – به قول گذشته نزدیک تر بوده و تلویحاً بر حق پیوند عضو جانی پس از قصاص صحه گذاشته و نسبت به عضو مقطوع جانی واسه هیچکی حتی مجنی علیه حقی قائل نشده.

به هر حال، پایان نامه حاضر با مبادی فکری کلان این دو بخش، سعی می کنه طی هدفی تحلیلی، محتوا و عمق اندیشه ها و اقوال فقهی – حقوقی موجود در مورد کیفر قصاص و مسأله پیوند اعضا رو روشن سازه.

مقدمه

1- اعلام مسأله

در قانون مجازات اسلامی بحث مبسوطی به بحث کیفر قصاص عضو اختصاص یافته و مقنن طی اون مقررات کلانی رو وضع نمودهه. به موازات این بحث در قانون مجازات اسلامی مقنن طی یک ماده قانونی خلاصه به مسأله پیوند عضو جانی پس از قصاص و هم مسأله پیوند عضو مجنی علیه پیش از قصاص تصریح کرده و حکم هر کدوم رو روشن ساختهه. این در حالیه که این مباحث از اختلافی ترین موضوعات در نظام فقهی – حقوقی اسلامن. بنابر این در تحقیق حاضر می خواهیم با شفاف سازی زمینه بحث در قلمرو فقهی – حقوقی، زوایای تاریک و روشن اجرای مجازات قصاص و عملی سازی مراحل پیوند عضو جانی و مجنی علیه رو نمایان ساخته و این حقیقت رو برجسته کنیم که ایا جهت گیری مقنن در قانون مجازات اسلامی نسبت به این مسائل، هم سو با مسلمات عقلی، شرعی و حقوق بشری موجود در این زمینه یا نه پس، مسأله ریشه ای این پایان نامه، توضیح حدود و ثغور مجازات قصاص عضو، ارکان و شرایط ان و احکام و قوانین فقهی – حقوقی ناظر به بحث پیوند اعضا در رفت و امد با این مجازاته. در ادامه سعی انجام میدی که قلمرو جدا مفهومی و مصداقی مراحل پیوند عضو رو از نهادهای شبیه ای چون دوختن پارگی، بازسازی شکستگی و … روشنم کنیم.

2- سوالات و فرضیه های تحقیق

در مورد مسأله تحقیق، یکسری سوالات اصلی و فرعی فراروه که سعی داریم مستند به منابع فقهی – حقوقی موجود به اونها جواب دهیم. سوالات اصلی فرارو از قرار زیرن؛

– قوانین و شروط اجرای مجازات قصاص عضو در میدون نظام حقوقی اسلام و ایران به چه نحویه؟

– حکم پیوند عضو قصاص شده از طرف جانی و اثر پیوند عضو مجنی علیه پیش از اجرای قصاص بر باقی موندن یا سقوط حق اعمال کیفر قصاص چیه؟

و اما سوالات فرعی فرارو عبارتند از:

– مبانی توجیهی پیوند عضو کدامند؟

– مشکلات احتمالی قوانین موجود در بخش پیوند عضو کدامند؟

و اما فرضیه های ریشه ای پایان نامه حاضر از قرار زیر ان؛

1- بستر ثبوت و کیفیت اجرای کیفر قصاص در حقوق ایران هم سو با منابع معروف فقهی بوده و مقنن در مورد مسأله پیوند عضو از راه و روش معروفیت گرایانه برخورداره . به این معنی كه مقتص منه مالك عضو قطع شده حق پيوند بر اون محفوظ مي باشه.

2- حکم پیوند عضو جانی و مجنی علیه در بعضی ابعاد همسان نمی باشه.

3- اهمیت و ضرورت تحقیق

کیفر قصاص عضو یکی از مهمترین احکام اسلامی و بخشی از زرادخانه کیفری نظام حقوقی ایرانه که در فضای مجازات جرایم علیه تمامیت جسمی افراد موضوع فحص و مطالعه قرار میگیره. این مجازات هم در فقه و هم در حقوق ایران مورد دقت و توجه زیاد قرار گرفته و احکام اون به شکل کامل تشریح گشته ان.

در مورد کیفر قصاص عضو از چند دید ،خطیر بودن مسأله ضرورت تحقیق و جستجو عیان می شه. در یک بعد شناخت دقیق ارکان و شرایط این کیفر عامل موفقیت در اجرای درست بخشی از سیاست جنایی اسلام و ایرانه که محافظت از تمامیت جسمی افراد رو در کانون توجه خود داره. بی شک شناخت دقیق فلسفه و مبانی توجیهی کیفر قصاص عضو یا زخم و اگاهی از منطق اجرایی درست ان می تونه بستر مناسبی واسه تأمین اغراض جنایی شارع و مقنن در سطوح بزرگی ازجمله پیشگیری از جرم جفت و جور کنه.

در بعد دیگر، در مورد وجوب و اجرای کیفر قصاص در چند مرحله مسائل و حقایقی رخ می نمایاند که روشن کردن وضعیت اونا نیازمند یک تحقیق و جستجو کامل در منابع فقهی و بازاندیشی در جهت گیری سیاست کیفری مقنن اسلامیه. نمونه روشن این مسائل، بحث کیفیت و احکام پیوند عضوه. در یک سطح این سوال مطرحه که جانی می تونه پس از اجرای قصاص، عضو قصاص شده خود رو پیوند بده؟ و در سطحی دیگر، کانون بحث متوجه این مسألهه که اگه مجنی علیه پیش از اجرای کیفر قصاص، عضو مقطوع یا زخمی خود رو پیوند زند، اقدام پیوند اون اثری بر سقوط یا باقی موندن حق قصاص او از جانی داره یا نه؟ شفاف ساختن جواب این سوالات در افقی وسیع، فلسفه حقوق کیفری اسلام و ایران رو از نگاه تنصیص کیفر قصاص عیان می سازه. با در نظر داشتن اینکه الان مخالفان کیفر قصاص ادعا می کنه که اجرای این کیفر از پایهً مخالف و منافی مسلمات حقوق بشره، اهمیت مسأله شناخت هر چه علمی تر و دققیق تر این کیفر و مسائل و طواری اون بیشتر از قبل رخ می نمایاند. پس، پیش بینی می شه که برجسته سازی حدود و ثغور قصاص عضو و مسأله پیوند اعضا و باخبر شدن از جهت گیریای فقهی – حقوقی در این بخش، بتونه بستری مناسب واسه تکمیل گزارهای قانونی و تصحیح و رفع ابهامات موجود در ساختار نظام حقوقی ایران جفت و جور کنه.

4- گذشته تحقیق:

در مورد کیفر قصاص و مسأله پیوند عضو مربوط به اون در فقه اسلام تتبعات و تحقیقات مبسوطی صورت گرفته. خیلی از فقها علاوه بر بررسی اجزاء و محتوای کیفر قصاص به مسائل و ابهامات فراروی پیوند اعضا جواب داده ان. محتوای نطق و دلیل پیشگامان فقه و حقوق اسلامی در جای جای مباحث پایان نامه حاضر از نظر خواهد گذشت. اما بخلاف تحقیقات فقهی گسترده و پویا، متأسفانه در قلمرو نظام حقوقی ایران پژوهشای زیادی دور و بر مسائل و احکام قصاص عضو به ویژه پدیده شبیه اون یعنی مسأله پیوند اعضا صورت نگرفته. با این تفاصیل ازجمله مهمترین پژوهشای انجام شده در این بخش میشه اجملاً به موارد زیر تصریح کرد:

– « جلالی » ( 1389 )، در پژوهشی با عنوان « قصاص دوباره » علاوه بر مطالعه خلاصه مسأله وجوب قصاص، به مطالعه عقاید و عقیده ها فقهای متقدم و متأخر در مورد مسأله احکام قصاص دوباره جانی پس از پیوند عضو پرداخته. ایشون خوب در شروع عقاید مخالفان و موافقان امکان قصاص دوباره عضو پیوند داده شده جانی رو که بواسطه وجوب کیفر قصاص قطع شده، پرداخته و النهایه نتیجه میگیره که نظریه موافق با حق جانی واسه پیوند دادن عضوش که در اثر اجرای کیفر قصاص قطع شده، نظریه ای معتبر و معقوله که اتفاقاً مورد استقبال مقنن اسلامی در قانون مجازات اسلامی هم قرار گرفته.

– « شیری » ( 1390 )، در تحقیق خود با عنوان « حقوق جانی نسبت به عضو قصاص شده »، در علاوه بر مطالعه مبانی و توجیهات فقهی – حقوقی قصاص عضو، بطور مفصل به مطالعه مسأله احکام و حقوق شبیه با عضو قصاص شده می پردازد. ایشون می افزاید عضوی که در اثر قصاص از بدن جانی جدا می شه واسه جانی یکسری حقوقی رو میسازه که ازجمله مصادیق ان میشه به حق پیوند تصریح کرد. ایشون این حق رو مستند به اسناد بین المللی و موازین فقه اسلام توضیح می کنن و تلویحاً بر جواز پیوند عضو پس از اجرای قصاص صحه گذاشته و هیچ حقی رو واسه مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی به رسمیت نمی شناسه.

– « میر هاشمی » ( 1385 ) با مطالعه مبانی قانون پیوند اعضا طی یک تحقیق برابری در بین مذاهب اسلامی، شروع به مطالعه صورت ها مختلف پیوند عضو و منابع اون پرداخته و در ادامه پیوند دادن عضو جدا شده به دلیل اجرای کیفر قصاص عضو رو دارای توجیه شرعی و حقوقی دانسته. ایشون اضافه می کنن که جواز پیوند اعضا یکی از احکام مشترک غالب ادیان و نظامای حقوقی مدرن و حقوق بشری در دور افتاده ترین مناطق جهانه.

– « شکوهی » ( 1376 )، در تحقیق تفسیری و توصیفی خود راجبه « جراحی به مقصود پیوند عضو در فقه و حقوق اسلامی »، شروع به تشریح مبانی فکری توجیه کننده جواز حق پیوند عضو پرداخته و در ادامه نقبی خلاصه به مسأله پیوند عضو قصاص شده می زنه و می افزاید که نظریه معروف در فقه اسلامی جواز پیوند عضو قصاص شده که مورد استقبال مقنن اسلامی در قوانین کیفری ایران هم قرار گرفته.

– « لاریجانی » ( 1378 )، در تحقیق خود با موضوع « نظری کامل به پیوند اعضا »، با تشریح مسأله پیوند عضو مقطوع به دلیل اجرای مجازات قصاص، ادعا می کنه که از عموم دلایل موجود و مستفاد از منابع فقهی، میشه یقین حاصل کرد که پیوند عضوی که در اثر اجرای کیفر قطع شده از نگاه حکمی هیچ فرقی با پیوند عضوی که بنا به دلایلی دیگر مقطوع شده نداره و بنابر این قوانین و دلایل ناظر به جواز اونا یکسانه.

– « شهیدی » ( 1379 )، در بحث خود راجبه « بررسی کیفر قصاص از دید اسناد بین المللی »، اجرای کیفر قصاص در حقوق اسلام و ایران رو ً هم سو با اسناد بین المللی و موازین حقوق بشری دانسته که خود به بهترین وجه تأمین کننده اقتضائات انصاف و عدالت در اجرای مجازات نیزه. ایشون در بخشی از بحثای خود واسه مجنی علیه نسبت به عضو قصاص شده جانی هیچگونه حقی قائل نیستن و اختیار اون عضو رو در دست جانی و حاکم اسلامی می دونه.

***ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزهیا بعضی نمادها و اشکال درج نشه اما در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامل و با فرمت ورد موجوده***

متن کامل رو می تونین دانلود کنین

چون فقط تکهایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردنن

موجوده

تعداد صفحه : 93

قیمت : چارده هزار و هفتصد تومن

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین.

***  ***