فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

با عنوان : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش فقه و مبانی حقوق

عنوان:

مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا عبدلی

 استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

 نگارش:

محمود اشرفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

1- اظهار مسئله: 2

سوال اصلی.. 2

سوالات فرعی.. 2

فرضیه اصلی: 2

فرضيه هاي فرعی: 3

3- اهداف تحقيق. 3

فرضيه هاي تحقيق. 3

4- سابقه و پيشينه تحقيق. 4

5-ضرورت تحقيق. 4

6- روش تحقيق. 4

سازماندهی پژوهش : 5

بخش اول. 7

کليــــات.. 7

فصل اول. 7

گفتار اول: واژه شناسي(کفر، شرک، اسلام، ایمان) 8

کفر در لغت.. 8

کفر در اصطلاح. 9

مشرکان. 10

گفتار دوم: تعريف لغوي اسلام. 11

مفهوم اصطلاحي ايمان از ديد  صاحبنظران. 12

تفاوت اهل کتاب با مشرکین: 13

گفتار سوم: تعريف لغوی و اصطلاحی ازدواج. 14

گفتارچهارم :اقسام ازدواج در فقه شیعه. 16

تفاوت بین ازدواج دائم و موقت : 16

گفتار پنجم :اقسام ازدواج در فقه عامه وحقوق کشورهای سنی مذهب.. 18

تعریف نکاح مسیارویومیه. 18

آشنایی بیشتر با صورت های نکاح مسیار و یومیه. 20

نکاح لیلیات و نهاریات : 21

جهات اشتراک و افتراق (نکاح دائم ، نکاح مسیار و متعه) 21

جهات مشترک.. 21

جهات افتراق. 22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جهات افتراق نکاح دائم و نکاح مسیار با ازدواج موقت.. 23

ارث در ازدواج موقت.. 25

نظریه ی علمای عامه. 29

اقوال قائلین به جواز و یا اباحه ی با کراهت و ادله ی آنها 29

حاصل کلام موافقین: 30

قائلین به صحت اشتراط میگویند: 31

نظر مخالفین و ادله ی آنان. 31

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

مخالفت با مقتضی عقد نکاح: 32

عدم تحقق اهداف شرع : 32

ظلم به زن و اهانت به شخصیت وی : 33

نظریه متوقفان: 33

نظریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی: 34

فصل دوم. 37

پيشينه بحث ازدواج با غير هم کيش… 38

گفتار اول :ازدواج با غير هم کيش در آيين يهود. 41

گفتار دوم :ازدواج با غير هم کيش در مسيحيّت.. 43

گفتارسوم: ازدواج با غير هم کيش در دين زرتشت.. 45

گفتار چهارم: پیشینه تاریخی ازدواج در مذهب صابئین.. 45

گفتار پنجم: پیشینه تاریخی ازدواج در جاهلیت.. 48

ازدواج صداق: 50

متعه: 50

ازدواج اماء: 50

ازدواج شغار : 51

ازدواج رهط: 51

ازدواج با اختین: 51

ازدواج مخادنه: 51

ازدواج استبضاع: 51

ازدواج تعویضی: 52

بخش دوم. 53

ازدواج با غیر مسلمان. 53

فصل اول. 53

طهارت يا نجاست اهل كتاب و تأثير آن در ازدواج با آنان. 54

گفتار اول: دلائل قائلين به نجاست کفار. 54

بند اول: آيه شريفه سوره توبه. 54

استدلال بر نجاست اهل كتاب.. 55

محورهاي اختلاف استنباط.. 56

دلايل عدم شمول. 59

بند دوم : آيه سوره انعام ونظر فقيهان شيعه درمورد دلالت آيه. 64

شواهد عدم دلالت آيه برنجاست كفار. 67

بند سوم: اجماع. 68

اهميت اجماع در اين موضوع. 68

نقد دليل اجماع. 70

عدم فتواي صريح قدما به نجاست ذاتي بدن اهل كتاب.. 73

عدم كاشفيت قطعي فتاواي فقهاي متقدم و اجماع آن ها از رأي معصوم علیه الاسلام، 74

مدركي بودن اجماع. 75

بند چهارم: روايات.. 76

گفتار دوم: دلايل طهارت اهل كتاب.. 84

بند اول: آیات قرآن ( سوره مائده ) 84

دلايل اختصاص طعام به گندم و نقد آن ها 86

لزوم تخصيص عموم آيه با ادله نجاست اهل كتاب.. 90

دلايل عموميت معناي طعام. 91

بند دوم: روايات دلالت كننده بر طهارت اهل كتاب.. 92

طهارت اهل كتاب در روايات.. 92

بند سوم: قاعده طهارت و اصالت برائت.. 97

گفتار سوم : ازدواج با غیر مسلمان از ديدگاه اسلام. 101

بند اول: ادله اين نظريه. 102

بند دوم : مفهوم شناسي واژگان آيه. 103

بند سوم : بررسي و نقد دليل. 104

گفتار چهارم : آيا اهل کتاب هم تحت عنوان مشرک قرار مي گيرند؟. 105

بند اول : بررسي استدلال به مفهوم آيه. 106

بند دوم : تفسير(1) 107

بند سوم : نقد و بررسي: 111

گفتارپنجم : دسته دوم: 114

دلايل قائلين به اين نظريه از آیات قرآن. 114

بند اول : مفهوم شناسي واژگان آيه. 115

بند دوم : نقد و بررسي روايات در باب نسخ آيه. 116

بند سوم : دیدگاه فقهاء (اهل سنت و شیعه) درمورد آیات ازدواج با غیرمسلمان. 117

گفتار ششم : دسته سوم: 130

گفتارهفتم : دسته چهارم: گفتار ششم : دسته سوم: 131

فصل دوم. 132

ازدواج با غير مسلمان از ديدگاه روايات.. 133

روايت حفص بن غياث از امام صادق علیه السلام، 138

روايت زراره از امام باقر علیه السلام، 148

روايت اسماعيل بن سعد الأشعري.. 149

روايت ابن سنان از امام رضا علیه السلام، 150

روايت حسن تفليسي.. 150

نتيجه بحث از روايات.. 151

راه حل صاحب حدائق. 152

راه حل تعارض بر پايه انقلاب نسبت.. 153

استدلال به عمومات نکاح. 154

فصل سوم. 156

ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان. 157

دلائل حرمت: 157

اجماع. 157

نفي سبيل. 157

فصل چهارم. 159

ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غير كتابي.. 160

الف:از نظر علماي اهل سنت.. 160

ب:از نظر علماي شيعه. 160

ادله حرمت اين نوع ازدواج. 161

فصل پنجم. 163

ازدواج با غير مسلمان از نظر حقوقي.. 163

گفتار اول: ازدواج با غير مسلمان از ديدگاه قوانين حقوقي ايران. 164

مفهوم بيگانه و غير مسلماني در قانون مدني و قوانين شرعي.. 164

ازدواج با بيگانگان و غير مسلمانان در قانون ايران. 165

مرجع صدور جواز ازدواج با غير مسلمانان و بيگانگان. 167

گفتار دوم :ازدواج با غير مسلمانان در قوانين مدني ديگر كشورهاي اسلامي.. 169

نتیجه. 171

فهرست منابع. 173

منابع کتابخانه اینترنتی.. 180

چکیده

در جهان امروز که دنياي ارتباطات به سرعت در حال رشد و گسترش می باشد ، ارتباط با کافران از مسايل اجتناب ناپذير می باشد و بر دانشمندان علوم اسلامي لازم می باشد که ابعاد اين موضوع را مورد توجه قرار داده و به پرسش هاي نو پيداي آن پاسخ دهند.

يکي از مهمترين مسايل مربوط به اين موضوع ازدواج با غير مسلمانان می باشد که از مسائل ريشه دار در فقه اسلامي می باشد و در دوره تدوين فقه و عصر استنباط نيز همواره مورد توجه فقها و دانشمندان شيعه و سنّي بوده می باشد. در عصر حاضر با در نظر داشتن گسترش ارتباط بين ملّت ها و اقامت مسلمانان در کشورهاي غير اسلامي و برخي مهاجرت هاي اجباري اقوام مختلف از منطقه اي به منطقه اي ديگر در جهان و اختلاط گسترده مسلمانان با پيروان ساير اديان موجب شده می باشد که مسئله ازدواج با غير هم کيش براي مسلمانان به مسئله اي مطرح و مورد ابتلا تبديل گردد که لازم می باشد پژوهشي جامع درمورد آن صورت گيرد و با در نظر داشتن ديدگاه مذاهب اسلامي و جمع بندي ميان آيات و روايات و بررسي و بحث نظريه ها، ديدگاه اسلام در اين باره روشن گردد که به يکي از مسائل مهم مورد ابتلاي جامعه نسبت به جواز یا عدم جواز آن پرداخته ایم .لذا در اين رساله بر آنيم که اين موضوع را از ديدگاه مذاهب اسلامي نقد و بررسي کنيم.

کلید واژه ها : ازدواج ، مسلمان ، غیر مسلمان ، اسلام ، فقه

مقدمه

 1- اظهار مسئله:

*از آنجا که ارتباطات انسانی در جهان کنونی موجب اختلاط نژادی و نزدیکی فرهنگها به یگدیگر گردیده ، جوامع مسلمان نیز از موضوع مستثنی نبوده و ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان به کرات صورت پذیرفته و در آینده نیز تکرار خواهد گردید. لذا ضروری می باشد ابعاد فقهی این موضوع در منابع فقهی اسلام مورد کاوش و پژوهش قرار گرفته تا راه حل مناسبی برای این موضوع ارائه و تدوین گردد و این پژوهش در پی انجام این مهم بوده و سوالات زیر دراین خصوص مطرح و مورد مطالعه قرار میگیرد.

سوال اصلی

*ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان در فقه اسلامی چگونه می باشد؟

سوالات فرعی

1- پیشینه ازدواج در ادیان الهی همچون مسیحیت ، یهودیت و ……. چگونه بوده می باشد؟

2- ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه فقه امامیه و عامه چگونه می باشد ؟

3- ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب چگونه می باشد؟

4- ازدواج زن مسلمان با مردغیراهل کتاب چگونه می باشد؟

2- فرضیات:

فرضیه اصلی:

هرچند در منابع فقهی امامیه و اهل سنت نظرات مختلفی در این باره هست اما به نظر میرسد که ازدواج با غیر مسلمان تحت شرائطی جایز باشد.

فرضيه هاي فرعی:

1- با مطالعه ازدواج در ادیان الهی گذشته ، هرچند این ادیان اکثر اصول آن تحریف شده می باشد اما به نظر میرسد نظام خانواده بر اساس قوانین موجود در آن دین ها صورت گرفته و دستوراتی درمورد اباحی گری در این زمینه داده نشده می باشد . لذا این ادیان نیز به طهارت در میلاد عقیده دارند.

2- چنین به نظر میرسد که در فقه اسلام از اهل تسنن و شیعه ، ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان تحت شرائطی قابل اجراست اما عکس آن صادق نیست.

3- چنین به نظر میرسد که فقه اسلام در تمام مذاهب گوناگون آن ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب را جایز نمیداند.

4- چنین به نظر میرسد که ازدواج زن مسلمان با غیر اهل کتاب به هیچ جایز شمرده نشده می باشد.

 3- اهداف تحقيق

* تبيين ديدگاه فقه اسلامي ( اعم از اهل سنّت و اهل تشيّع) در خصوص احکام راجع به ازدواج با غير مسلمان.

* تبيين ديدگاه قرآن و روايات در خصوص ازدواج با غير مسلمان.

* بيان و تشريح قوانين مدني ايران در موارد ازدواج با غير مسلمانان.

فرضيه هاي تحقيق

* ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب صحيح می باشد.

* ازدواج مرد مسلمان با زنان غير مسلمان و غير اهل کتاب صحيح نمي باشد.

* ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان اعم از کتابي و غير کتابي صحيح نمي باشد.

4- سابقه و پيشينه تحقيق

اين موضوع در قرآن و روايات مورد بحث واقع شده می باشد و در كتب فقهي شيعه و اهل سنّت نيز بحث شده می باشد، بطوري كه در ميان قُدما نيز اين بحث مطرح بوده می باشد در كتاب هاي متقدّمين مانند در فِقهُ الرّضا كه منسوب به امام رضا علیه السلام، می باشد و همچنين در كتاب المقنعه از شيخ مفيد و كتاب الانتصار از سيد مرتضي و كتاب المبسوط از شيخ طوسي بحث ازدواج با غير مسلمانان مطرح شده می باشد همچنين در ميان متأخّرين شيخ يوسف بحراني در الحدائق الناظره و فهد حلي در المهذب البارع في توضیح المختصر النافع اين بحث را مطرح كرده اند.

در ميان اهل سنّت نيز اين بحث از قديم مطرح بوده می باشد بطور مثال در امام شافعي در كتاب الام و ابن قدامه حنبلي در المغني و مالك بن انس در الموطأ اين بحث را مطرح كرده اندكه اينها همه نشان مي دهد اين موضوع از همان صدر اسلام مطرح بوده می باشد كه باعث شده اين افراد در اين زمينه بحث و بررسي كنند.

5-ضرورت تحقيق

هم اکنون با در نظر داشتن اينکه در عصر ارتباطات قرار داريم و از سويي روابط گسترده ميان ملتها و فرهنگها را شاهد هستيم و همچنين موج مهاجرت افراد به مناطق گوناگون عالم باعث شده تا مسئله ازدواج با غير هم کيش جزو مسائل مستحدثه قرار بگيرد.

6- روش تحقيق

* روش علمي تحقيق به صورت تحليلي و توصيفي مي باشد.

* روش تحقيق از جهت ابزار و جمع آوري کتابخانه اي مي باشد که با مراجعه به کتب فقهي و حقوقي و تفاسير و معاجم روايي مطالب مورد بحث جمع آوري شده می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

* سازماندهی پژوهش :

این پژوهش با مقدمه، اهداف و فرضیات، پیشینه وروش پژوهش شروع شده می باشد در بخش اول کلیات پژوهش می باشد که شامل دو فصل می گردد وهر فصل شامل پنج گفتار می باشد.

در فصل دوم به مطالعه پیشینه تاریخی ازدواج باغیر هم کیش پرداخته که در پنج گفتار شامل: پیشینه تاریخی ازدواج دریهود، مسیحیت، زردتشت، صابئین و جاهلیت می باشد.

در بخش دوم از این پژوهش ازدواج با غیر مسلمان که به صورت جداگانه در پنج فصل آمده می باشد در فصل اول طهارت یا نجاست اهل کتاب و تاثیر آن در ازدواج با آنان که در دو گفتار مورد مطالعه قرار گرفته می باشد

در فصل دوم ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه روایات که در دو بخش : الف: دیدگاه فقهای اهل سنت و ب: دیدگاه فقهای امامیه می باشد مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

در فصل سوم از این بخش به مطالعه ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان و در فصل چهارم در مورد ازدواج با زن کافر غیر کتابی از نظر علمای اهل سنت و شیعه وادله حرمت این ازدواج پرداخته و در فصل پنجم ازدواج مسلمان با غیر مسلمان از نظر حقوق کشورها مورد مطالعه قرار گرفته که خود شامل دو گفتارمیباشد گفتار اول: حقوق کشور ایران و گفتار دوم: از نظر حقوق کشورهای اسلامی ، بخش پایانی نتیجه بحث می باشد که با در نظر داشتن این نوشتار صورت گرفته می باشد.

در راستای جمع آوری این پژوهش از131 منبع که شامل 124 منبع از منابع کتب فارسی و عربی زبان و 7 منبع از کتابخانه دیجیتالی و سایتهای مرتبط بهره گیری شده می باشد .

نتایج کلی که از این پژوهش به دست آمده می باشد به توضیح ذیل می باشد:

ازدواج با زنان غیر مسلمان از نظر اهل سنت در صورتی که اهل کتاب باشند یهود و نصارا طبق چهار گروه اهل سنت صحیح می باشد اما در فقه امامیه چهار نظریه هست، بعضی عدم جواز ازدواج را اظهار داشته که خود دارای دلیل و مدرک قرآنی هستند و دسته دوم جواز مطلق این ازدواج و دسته سوم قائل به جواز این ازدواج در حال اضطرار جایز و در حال اختیار حرام می باشد.

دسته چهارم قائل به جواز ازدواج با زنان مستضعف اهل کتاب در حال اختیار هستند، طبق این نظر در حال اضطرار می توان با کلیه زنان اهل کتاب ازدواج نمود.

اما در مورد ازدواج زن مسلمان بامرد کافر، در هر صورت ازدواج حرام می باشد چه کافر کتابی باشد یا غیرکتابی و علمای تمام مذاهب اهل سنت بر این مسئله اتفاق نظر دارند و لذا فرمودند:

ازدواج زن مسلمان با مرد کافر زیرا موجب تسلط و برتری مرد کافر بر زن مسلمان می باشد باطل می باشد به گونه کلی ازدواج زن مسلمان با کافر کتابی و غیر کتابی از نظر فقه اسلام حرام می باشد.

طبق قانون مدنی ایران ازواج با بیگانگان خارجی مجاز و بلا مانع می باشد غیر از در مورد کارمندان دولت به خصوص کارگزاران وزارت خارجه اما ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی مطلقاً منوط به اجازه ی مسئولان کشوری ایران دانسته می باشد.

به گونه کل می توان نتیجه گرفت:

ازدواج زنان مسلمان ایرانی با مردان غیر مسلمان اعم از -ایرانی و غیر ایرانی- چه کافر کتابی وغیر کتابی و ازدواج مردان مسلمان با زن غیر مسلمان غیر کتابی -اعم از ایرانی و غیر ایرانی- به اعتقاد فقهای اسلام واز همه مذاهب اسلامی باطل می باشد.

گفتار اول: واژه شناسي(کفر، شرک، اسلام، ایمان)

از آنجا که بحث درمورد­ی ازدواج با غيرمسلمانان می باشد، آغاز بايد مراد از غير مسلمان روشن گردد. با در نظر داشتن اينکه غير مسلمان را غالباً با عنوان کافر مي شناسيم لذا لازم می باشد که آغاز اين واژه را توضيح دهيم:

کفر در لغت

در زبان عربي کفر در معاني متعدّدي به کار رفته می باشد:

پوشاندن و مخفي کردن: کسي که چيزي را مي پوشاند و از ديد مخفي مي کند کافر ناميده مي گردد. به همين دليل به کشاورز که دانه را در زمين مخفي مي کند کافر گفته مي گردد.[1]

ناسپاسي: زيرا ناسپاسي سرپوش گذاشتن بر نعمت می باشد.[2] همانند آيه شريفه که مي‌فرمايد: ( وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ) [3] ( سپاس مرا بجا آوريد و ناسپاسي نکنيد)

بيزاري جستن (مجمع البحرين، ذيل ماده کفر): همانند آيه شريفه قرآن که مي فرمايد: (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) [4] ( در روز قيامت هر يک از ديگري بيزاري مي جويد و به يک ديگر لعن و نفرين مي کنند.)

نافرماني و شورش: هنگامي که گفته مي گردد اهالي فلان منطقه کافر شدند يعني شورش کردند.[5] که در آيات قرآن هم اين معنا به کار رفته می باشد: (وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [6] (و بر هر کس از مردم که توانايي رسيدن به خانه کعبه را داشته باشد حج آن خانه واجب می باشد و هر کس نافرماني کند و حج به جا نياورد به خود زيان زده که خدا از طاعت خلق بي نياز می باشد.)

   انکار: کسي که چيزي را انکار مي کند نسبت به آن کافر شده می باشد لذا به همين جهت می باشد که به منکران خدا کافر گفته مي گردد. (مجمع البحـرين و لسان العرب ذيل ماده کفر) در آيه شريفه چنين مي فرمايد: (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَي) [7] (هر کس طاغوت را انکار کند و به خدا ايمان آورد به دستگيره‌اي محکم چنگ زده می باشد.)

کفر در اصطلاح

واژه کفر در علم کلام پیش روی ايمان به کار مي رود. اما اين واژه در اصطلاح علم فقه پیش روی اسلام به کار مي رود و در اين علم بيشتر درصدد تعيين احکامي می باشد که بر اساس ادلِّه بر اسلام و کفر مترتّب مي گردد. محقّق حلّي، کافر را اينگونه تعريف کرده می باشد:

(ضابطه کلي در شناخت کافر اين می باشد که کافر کسي می باشد که از دين اسلام خارج باشد يا با اينکه خود را مسلمان مي داند يکي از ضروريّات دين را انکار کند، مثل خوارج و غاليان) [8]

شهید ثاني: (کافر کسي می باشد که خدا يا نبوّت يا يکي از ضروريّات دين را انکار کند.)[9]

امام خميني(ره) در تعريف کافر چنين گفته اند: (کافر کسي می باشد که بر ديني غير از اسلام باشد يا اسلام را بعنوان دين برگزيند ولي يکي از ضروريّات دين را به گونه اي که انکار آن به انکار رسالت يا تنقيض شريعت مطهّره برگردد يا گفتار و کرداري از او سر زند که مقتضي کفر باشد.)[10]

از نظر اصطلاح فقهي، کافران چهار گروهند:

اول اهل كتاب، دوم مشركان، سوم ماديون، چهارم مرتدين و منكران ضروريّات دين.

هر کدام از عناوين بالا نيازمند بحث توصيفي و مبسوط می باشد، ولي زیرا اين بحثها بويژه مبحث مربوط به مادّيون و مرتدين از موضوع اصلي اين رساله خارج می باشد (با در نظر داشتن قبول طهارت برخي از كفّار كه در فصلهاي آينــده به آن خواهيم پرداخت). لذا فقط به صورت گذرا به مشرکان مي پردازيم.

مشرکان

1)معناي شرک در لغت و اصطلاح

شرک در لغت به معناي شريک قرار دادن می باشد.[11]

شرک در اصطلاح به معناي شريک قرار دادن موجود ديگري با خداي بزرگ در يکي از مقامات و شئون مخصوص به خالق هستي می باشد. [12]

تعداد صفحه :196

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***