دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته حقوق : نقش رسانه ها در بزهکاری وپیشگیری از وقوع آن

نکته مهم : این متن به زبان محاوره ای (خودمونی) تبدیل شده است

 

با عنوان :  اثر رسانه ها در گناه کاری وپیشگیری از اتفاق اون

در ادامه مطلب می تونین تکهایی از اول این پایان نامه رو بخونین

و در صورت نیاز به متن کامل اون می تونین از لینک پرداخت و دانلود لحظه ای واسه خرید این پایان نامه اقدام کنین.

نکته مهم : این متن به زبون گفتگو ای (خودمونی) تبدیل شده

 

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد دامغان)

دانشکده علوم انسانی،گروه حقوق قضایی

نکته مهم : این متن به زبون گفتگو ای (خودمونی) تبدیل شده

 

پایان نامه:

واسه دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

در رشته:

حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان:

اثر رسانه ها در گناه کاری وپیشگیری از اتفاق اون

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

واسه رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شه

تکهایی از متن مثلا : (ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه اما در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 3

الف : طرح مسئله وضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………… 3

ب : اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 3

ج : پرسشهای اصلی……………………………………………………………………………………………….. 4

شما می تونین مطالب مثل این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخونین                     

د : فرضیات اصلی………………………………………………………………………………………………….. 4

ه : روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………. 4

و : سوابق انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4

ز : تقسیم بندی وسازماندهی مطالب……………………………………………………………………………. 5

ح : معضلات وچالشهای انجام تحقیق……………………………………………………………………….. 5

توضیح مفاهیم پایه ای ونقش رسانه ها در پیدایش وگسترش گناه کاری…………………………………… 6

فصل اول : توضیح مفاهیم پایه ای…………………………………………………………………………………. 7

مبحث اول : گناه کاری وپیشگیری از اون………………………………………………………………………… 7

گفتار اول : معنی گناه کاری……………………………………………………………………………………….. 7

الف : جرم……………………………………………………………………………………………………………. 7

ب : انحراف………………………………………………………………………………………………………….. 8

ج : جرم شناسی…………………………………………………………………………………………………….. 8

د : تعریف گناه کاری در جرم شناسی…………………………………………………………………………… 9

گفتار دو م : معنی وانواع پیشگیری از جرم…………………………………………………………………… 9

الف : پیشگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………. 10

ب : پیشگیری وضعی یا فنی…………………………………………………………………………………… 10

ج : پیشگیری از راه اعمال ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………….. 11

مبحث دوم : معنی رسانه………………………………………………………………………………………… 12

گفتار اول : تعریف رسانه…………………………………………………………………………………………. 12

گفتاردوم : کارکرد فرهنگی- اجتماعی رسانه در دنیای امروز…………………………………………. 18

فصل دوم : اثر رسانه در پیدایش وگسترش گناه کاری…………………………………………………… 19

مبحث اول : رسانه به عنوان بستر اتفاق جرم…………………………………………………………………. 19         

گفتاراول : جرایم مربوط به سوء استفاده از آزادی اطلاعات ورسانه…………………………………….. 20

الف : جرایم علیه تمامیت الهی و حریم خصوصی افراد ……………………………………….. 20

ب : جرایم علیه احساسات مذهبی………………………………………………………………………….. 24

ج : جرایم علیه امنیت ملی…………………………………………………………………………………… 25

گفتاردوم : جرایم اجرایی از راه آگهیای تبلیغاتی……………………………………………………. 26

الف : کلاهبرداری………………………………………………………………………………………………….. 27

ب : تبلیغات گمراه کننده…………………………………………………………………………………………. 28

ج : شرکتای هرمی………………………………………………………………………………………….. 29

مبحث دوم : اثر رسانه ها درنظریات جرم شناسی به عنوان عامل پیدایش یا کنترل گناه کاری…… 30

گفتار اول : باورا مربوط به رویکردهای فرهنگی در جرم شناسی و اثر رسانه ها……………………..30

الف : باورا ناظر بر نقض هنجارها به وسیله رسانه ها……………………………………………………… 31

ب : باورا ناظربر قدرت رسانه ها…………………………………………………………………………… 32

ج : باورا ناظر برهوش مخاطبان…………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم : باورا مربوط به واکنش اجتماعی در جرم شناسی و اثر رسانه ها………………………….36

گفتار سوم : اثر جرم شناختی رسانه در گسترش گناه کاری در بین کودکان………………………….. .38

گفتارچهارم : جرایم اجرایی متأثر از اخبار منتشره در رسانه ها………………………………………………….. 45

شما می تونین تکهای دیگری از این مطلب رو در شماره بندی انتهای صفحه بخونین              

مبحث سوم : اهرما وراهکارهای موجود واسه کنترل اثر جرم زای رسانه ها …………………….. 46

گفتار اول : بسترهای قانونی کنترل فعالیت رسانه ها………………………………………………………… 45

الف : قوانین حاکم بر رسانه های نوشتاری……………………………………………………………………. 47

ب : قوانین حاکم بر رسانه های دیجیتال………………………………………………………………………. 49

ج : قوانین حاکم بر رسانه های سمعی وبصری……………………………………………………………… 50

د : قوانین حاکم بر صدا و سیما………………………………………………………………………………………………52

ه : قوانین حاکم بر تبلیغات……………………………………………………………………………………………………. 53

گفتار دوم: راهکارای کیفری ومعایب اون………………………………………………………………….. 55

گفتار سوم : راهکارهای غیر کیفری…………………………………………………………………………….. 59

اثر رسانه ها در پیشگیری از اتفاق جرم…………………………………………………………………….. 60

مبحث اول : اثر رسانه ها در پیشگیری اجتماعی از جرم……………………………………………….. 62

گفتار اول : جرایم خشن وپیشگیری اجتماعی به کمک رسانه ها……………………………….. 62

واسه دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنین

گفتار دوم : جرایم اقتصادی ونقش رسانه هادر توانا سازی جامعه واسه پیشگیری از اونا………. 65

مبحث دوم : اثر رسانه ها در پیشگیری فنی یا وضعی از اتفاق جرم در رفت و امد با نظام عدالت کیفری

و افزایشه فرهنگ حقوقی…………………………………………………………………………………………. 66

گفتار اول : رسانه ها و پیشگیری وضعی از جرایم پولی و اقتصادی…………………………………….. 66

بند اول : اگاهی قربانیان پنهون واسه تقویت سیبلای مجرمانه……………………………….. 66

بند دوم : اثر رسانه در ایجاد شفافیت بیشتر به عنوان عامل پیشگیری از گناه کاری اقتصادی…….. 67

گفتار دوم : پیشگیری وضعی از جرایم معمولی و خشن به کمک رسانه ها………………….. 67

گفتار سوم : اثر پیشگیرانه رسانه از راه رفت و امد با نظام عدالت کیفری………………………………. 68

بند اول : اثر رسانه ها درتعامل و همکاری با نظام عدالت کیفری…………………………………….. 68

بند دوم : پخش روش محاکمات و اگاهی عمومی نسبت به فعالیت نظام عدالت کیفری…….. 68

بند سوم : پخش احکام محکومیت و نحوه مجازات بزه کاران و اثر اون در باز دارندگی از اتفاق جرم 70

گفتار چهارم : اثر رسانه در روشن سازی و ایجاد فرهنگ قانونی…………………………………….. 70

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………. 72

منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………………. 76

چکیده :

در عصر حاضر مهم ترین وسیله فعالیتای فرهنگی، رسانه های جمعیه که اثر اونا در گناه کاری و پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته. بعضی جنبه های زیان بخش این پدیده رو در نظر گرفته و اونا رو عوامل مؤثر تبهکاری به حساب آورده ان و بعضی دیگر اثرات مطلوبشون رو مطالعه کرده و از اونا به عنوان عوامل مفید نام برده ان. یکی از گروه هایی که میشه اثر رسانه بر اونا رو نظاره کرد کودکانن. تحقیقات انجام شده در مورد اثر تلویزیون بر کودکان این واقعیت رو اعلام می کنه که بین تماشای تلویزیون به وسیله کودکان و واکنشا و رفتارها و توجه های اونا رابطه مستقیم هست. کودکان با تماشای شگردهای شخصیت مورد علاقه خود و با توجه با علتای خاص اجتماعی و روانی بی درک نمایشی بودن اقدام، دست به ارتکاب جرم و جنایت می زنن. البته علاوه بر اثر رسانه بر اتفاق جرم در گروه های مختلف، جنبه آگاهی بخشی اونو نمیشه از نظر دور داشت. رسانه می تونه با آگاهی رسانی به قربانیان پنهون اونا رو تقویت کرده و نسبت به ترفندای ارتکاب جرم از طرف مجرمین آگاه کنه. بعد اگاهی قربانیان پنهون و توانا شدن اونا در برابر حربها وترفندای بزهکاران فرصتای مجرمانه از بین خواهد رفت.

با در نظر داشتن اثر عمیق رسانه باید راهکارهایی هم جهت کنترل دست اندرکاران ساخت برنامه ها در نظر گرفت. اولین موردی که به ذهن متبادر می شه راه حل کیفریه. با در نظر داشتن تحقیقات انجام شده مثل اینکه این اقدام فقطًباعث خواهد گردید تا رسانه محافظه کارتر شده و به اعلام حقایق نپردازد.

در يك فضاي سالم و آزاد حرفه­اي، رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این رو دارن که با انجام روش­هایی مثل پخش، تولید و پخش مطالب و برنامه های آموزنده واسه عموم به ویژهً كودكان و نسل جوون، معرفی انواع چالشای اجتماعی و فرهنگی و اخطار به قربانیان پنهون آسيب­هاي اجتماعی، زمينه­هاي رشد بزهكاري رو كاهش دهند. ، اقداماتي نظير پخش مصاحبه­هاي روشن­گر، آگاهی­رساني درخصوص نتايج تحقیقات جرم­شناسي و ساير علوم اجتماعي و یا تهيه گزارش از فرايند­ها و واقعيات نظام قضایی و انعكاس نظرات متخصصان، گسترش بیشتر حس قانون­مندی و آشنایی افراد با صور جرم، راه­كار­هاي پيشگيري و مقابله با اون و مجازاتای تعیین شده از طرف محاكم و به ویژهً نظارت بر روش برگزاري محاكمات، همگي کارا مفيد انكار­ناپذيري در بهبود عملكرد نظام عدالت كيفري به دنبال داره و همه با همً به حذف رويه­هاي نادرست و جرم­زا كمك خواهد كرد. براي تحقق اين مهم، مثل اینکه آموزش خبرنگاران رسانه ها در مورد ی مسایل وموضوعای حقوقی وقانونی مربوط به جرم و گناه کاری و هم دسترسی مطبوعات به اطلاعات مربوط به دعاوی، محاکم و پرونده­ها و فراهم آوردن امکان ایجاد رابطه آزاد خبرنگاران با قضات و کارشناسان حقوقی از طرف دستگاه قضایی بتونه مفید باشه. هم اینجورً، لازمه رسانه­ها هم با درك اهميت و حساسيت موضوع پيشگيري از جرم و عدالت كيفري، از سطحي­گرايي و ارائه اطلاعات نادرست و ناقص به مخاطبان خودداري کنن و ساز­وكار­هاي معقولي براي ايفاء رسالت­هاي پر­ارج خود بينديشند.

واژگان کلیدی :

رسانه، گناه کاری، پیشگیری، گناهکار، بزه دیده

مقدمه:

الف: طرح مسئله و ضرورت انجام تحقیق :

باتوجه به پیشرفت فناوریای ارتباطی، سرعت پخش پیامای رسانه ای، تنوع محتوایی وکارکردهای متفاوت اون کمتر کسی پیدا کرد می شه که به قدرت اسطوره ایی این پدیده قرن حاضر اقرار نداشته باشه. این فناوری با حمایت کننده فریبنده خود جوامع رو تحت سلطه قرار داده و دنیا رو به دهکده کوچیکی تبدیل کرده که اخبار و اطلاعات به سرعت در سراسر اون منتشر می شه.

در عصر ارتباطات جامعه شناسان ومتفکران اجتماعی به اثر رسانه ها و وسایل رابطه جمعی در کنترل انحرافات وگسترش امنیت اجتماعی گفتن. جرم شناسان هم باور دارن این وسیله در پرورش یا انحراف افکار عمومی اثر مهمی رو اعمال می کنه وبهترین وسیله واسه روشن شدن اذهان وافکار عمومیه. رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این رو دارن که با انجام روشایی مثل تولید وپخش برنامه های آموزنده واسه معرفی انواع چالشای اجتماعی، فرهنگی وهشدار به قربانیان اجتماعی و برنامه های آموزنده طبق برنامه هدایت کودکان جامعه وتولید وپخش آثاری انتخاب از مصاحبات، تحقیقات ویا بازدیدهای انجام شده از نظام قضایی و متخصصان اون واسه گسترش بیشتر حس قانون مندی وآشنایی افراد باصور جرم ومجازاتای تعیین شده از طرف دولت، سعی در کنترل شرایط واصلاح بسترهای جرم زای جامعه داشته باشن.

پس معرفی وشناساندن گناه کاری، مصادیق وروشای انجام اون وآموزش راهکارهای مقابله منطقی وآگاهانه در بخش پیشگیری مثل فعالیت هاییه که دست اندرکاران اجرایی کشور باید همیشه برآن تاکید داشته و رسانه هم می تونه با استفاده از ظرفیتای موجود خود، تحقق این آرزو با هوشمندی بشری رو آسون کردن ویاری کنه.

ب : اهداف تحقیق :

از آنجاییکه رسانه ها در زندگی افراد اثر داشته با برشمردن اثر رسانه ها در گناه کاری، روشای پیشگیری از ارتکاب جرم در رسانه معرفی تا شاید بشه اثر جرم زای این فناوری رو در جامعه کم کرد. از طرفی از آنجاییکه بیشترین مخاطبین رسانه ها کودکانن و به دلیل نفوذ زیاد رسانه روی این افراد یک گفتار از پایان نامه حاضر رو به این قشر اختصاص داده شده تا با ارائه راهکارهای لازم از ارتکاب جرم از طرف این افراد پیشگیری کنیم .

تعداد صفحه :92

قیمت : چارده هزار و هفتصد تومن

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین.

***  ***