فرمت word : پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D با سرطان پستان

با عنوان : ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D  با سرطان پستان

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشكده علوم پايه

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.sc) رشته زيست شناسي علوم جانوري

گرايش فيزيولوژي جانوري  

 عنوان:

ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D  با سرطان پستان در شمال ایران

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر غلامحسن واعظي

 استاد مشاور:

جناب آقای دكتر سهراب حلال‌خور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان می باشد که هزینه‌های سنگینی را به بیمار و جامعه تحمیل می کند.پس مطالعه فاکتورهایی که ما را در پیش‌آگاهی و تشخیص کمک کند، بسیار ارزنده خواهد بود. مانند این فاکتورها مطالعه‌های ژنتیکی می‌باشد. وپژوهش های زیادی نشان داده اند که سطح ویتامینD ارتباط معکوس با میزان ابتلا و پیشرفت بیماری دارد و از آنجا که گیرنده ویتامین Dیعنی VDR واسطه اثرات ضد سرطانی ویتامینD می‌باشد، لذا مطالعه پلی‌مورفیسم‌ های ژن گیرنده می‌تواند کمک زیادی در شناسایی ارتباط میان این ژن و سرطان پستان بنماید.

مواد و روش کار: در این مطالعه اثر پلی‌مورفیسمTaqI ژن VDR در احتمال بروز بیماری در میان جمعیت زنان مازندرانی مطالعه شده و همچنین سطح سرمی ویتامینD در این جمعیت اندازه‌گیری گردید.در این مطالعه مورد – شاهدی دو گروه از زنان شامل گروه مبتلا به سرطان پستان و گروه سالم انتخاب شدند واز آنها دو نمونه شامل خون تام (جهت استخراج DNA) و سرم (برای اندازه‌گیری سطح ویتامینD ) تهیه گردید. آغاز سطح سرمی ویتامینD باروش کمی لومینسانس اندازه‌گیری گردید و سپس قطعات ژنی مربوط به پلی‌مورفیسم TaqI بر روی ژن VDR با روش PCR تکثیر گردید و ژنوتیپ آن ها تعیین گردید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نتایج:میانگین سطح سرمی ویتامینD در افراد بیمار4814/1±412/13میکروگرم بر دسی لیتر و در افراد کنترل 8780/1±771/19میکروگرم بر دسی لیترتعیین گردید وبین سطح سرمی ویتامینD با بیماری ارتباط معنا دار دیده گردید (01/0=P).فراواني الل هاي t وT در هر دو گروه تقريبا يكسان بوده می باشد مقدار P براي الل Tو t 634/0 اندازه گيري گردید . مطالعه نسبت شانس نشان داد که احتمال ابتلا به سرطان پستان در افراد با ژنوتيپ tt تقریباً 18/1 برابر می‌باشد.

نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که ارتباط بین پلی‌مورفیسم TaqIبا بروز سرطان پستان معنی‌دار نیست اما ارتباط کاهش سطح ویتامینD با افزایش احتمال ابتلا به این سرطان کاملاً معنی‌دار می باشد.

كليد واژه :

سرطان پستان ، پلی‌مورفیسمTaqI ، ژن گيرنده ويتامينD (VDR) ، ویتامینD

مقدمه:

سرطان پستان بيماري شايعي می باشد كه حدود10% کل انواع سرطان ها را در جمعيت زنان ومردان تشکيل مي دهد و دومين سرطان شايع پس از سرطان ريه مي باشدو22% انواع سرطان را دربين زنان شامل مي گردد   ) آسوس و دلگادو1 ،2005; حمیدی و همکاران2،2003).

در حدود پنج تا ده درصد از سرطان ها به گونه كامل ارثي هستند.سرطان را می توان باروش هاي متعددي ، مانند حضور علائم خاص و آزمایش های غربالگری، یا تصویربرداری پزشکی تشخیص داد،هنگامی سرطان قابل تشخیص می باشد که با مطالعه میکروسکوپی از نمونه بافت تشخیص داده گردد.سرطان معمولا با شیمی درمانی، پرتو درمانی و اقدام جراحی درمان می گردد .اماشانس زنده ماندن در این بیماری بسیار متفاوت می باشد .نوع ، محل سرطان و میزان بیماری در شروع درمان مهم می باشد.با وجود اين سرطان می تواند افراد را در همه سنین تحت تاثیر قرار دهد ،اما خطر ابتلا به سرطان به گونه کلی، با بالا رفتن سن افزایش می یابد.

در سال 2007 سرطان عامل مرگ ومير13 درصد از بشربوده می باشد و در سرتاسر جهان نرخ سرطان به خصوص دركشورهاي در حال توسعه وابسته به سن و تغيير در شيوه زندگي جمعي روبه افزايش می باشد (جمال و همکاران3،2011).

به دليل فراگيربودن اين بيمارى تحقيقات زيادى براى شناسايى علت ايجاد اين بيمارى صورت گرفته می باشد كه براساس آنها مانند عواملى كه باايجادسرطان پستان مي تواند مرتبط باشد عبارتست از:

افزايش سن، بروز اولین دوره قاعدگى قبل از 13 سالگی و يائسگى پس از 51 سالگی ،زادوولد و شیر دهی ،اشعه به قفسه سينه و يا صورت قبل از سن 30 سالگي،داشتن اضافه وزن، نوشيدن الكل، عدم ورزش، استعمال دخانيات ، نسبت قد به وزن (BMI)، بهره گیری از منابع خارجى استروژنى، سطح برخى هورمون هاى آندوژن،عوامل ژنتيكي، سابقه خانوادگى سرطان پستان وسابقه بيماري هاى خوش- خيم پستان را مي توان نام برد. همچنين مصرف مواد غذايي گياهي و حيواني) خن و همکاران4،2010).

ويتامين D علاوه بر نقشش در هموستازي كلسيم و سلامتي استخوان به عنوان يك عامل ضدسرطاني نيز شناخته شده می باشد.كه در مقابله با بسياري از سرطان ها مانند سرطان پستان فعالانه اقدام مي كند ( شاو و همکاران5،2012).

ويتامين D اثرات ضدسرطاني خود را با واسطه گيرنده اش VDRو رونویسی از ژن های هدف (مانند BRCA1 ، P53 و غیره ) اعمال می کند( آنگ و همکاران1 ،2009).

پس مطالعه ویتامین D به عنوان یک عامل بالقوه موثر در کاهش ابتلا و نیز درمان سرطان پستان ضروری به نظر می رسد.

بيان مسأله:

سرطان پستان جزء ژنتيکي  قوي دارد،بطوريکه خطر بروز سرطان پستان براي خانمي با يک ويا بيش از يک خويشاوند درجه يک  مبتلا به اين سرطان،به ترتيب سه و ده برابر مي باشد(نوسبایوم و همکاران2 ،2001).

بر اساس رفرنس ديگري خطر بروز سرطان  پستان براي زنان تا سن 80 سالگي نداشتن هيچ خويشاوند درجه يک مبتلا به اين سرطان 8/7%و براي زنان بايک و يا دو خويشاوند درجه يک مبتلا ، به ترتيب 13%و 21%خواهدبود ( حمیدی و همکاران،2003).

تاثير ويتامين D وگيرنده اش (VDR) بر عملكرد چرخه سلولي تا حدودي نشان داده که فرم فعال ويتامين  D   يعني 1,25(OH)2 D3 تنظيم کننده بالقوه اي در کنترل رشد و تمايز سلولي می باشدو شواهد اخير نشان مي دهند که در مرگ سلولي،تهاجم توموري و رگ زايي نيز تأثیر بسزائی دارد، طوري که مي توان گفت در تنظيم بروز و  پيشرفت سرطان تأثیر دارد. مسير کلاسيک سنتز 1,25(OH)2D3 شامل هيدروکسيلاسيون موقعيت هاي 1و 25 ويتامين D3 جذب شده از طريق روده و يا ساخته شده در پوست،به ترتيب به کبد و کليه منتقل و تبدیل به فرم فعال D3 می گردد.اما اخيراًً کنترل متابوليسم موضعي 1,25(OH)2D3در بافت ها توسط هيدروکسيلازهاي بافتي به خصوص در ﺁنزيم  کاتابوليزه کننده اصلي يعني24- هيدروکسيلاز مورد توجه قرارگرفته می باشد.مسير کلاسيک سيگنالينگ1,25(OH)2D3  باواسطه VDR که نوعي فاکتور نسخه برداري براي ژن هاي هدف 1,25(OH)2D3 می باشد، صورت مي  گيرد.

اثرات اين مسير شامل مهار رشد سلولي و نيز مهار تهاجم توموري می باشد . مسير هاي سيگنالينگ  سيتوپلاسمي که به گونه روز افزوني در حال شناسايي هستند نيز احتمالا در کنترل رشد و تمايز سلولي تأثیر  دارند،اما اين مسيرها در مرگ سلولي نيز تأثیر دارند. 1,25(OH)2D3 داراي اثرات مهار کنندگي مهمي بر  G1/S Checkpoint سيکل سلولي با افزايش بيان مهار کننده هاي کينازي وابسته به سايکلين هاي P27 و  P21 و نيز با مهار سيکلين D1 می باشد.

ممکن می باشد که موجب القا مرگ سلولی یا به گونه غیر مستقیم از طریق اثر بر روی گیرنده رشد شبه انسولینی و فاکتور آلفای نکروز توموری و یا به گونه مستقیم از طریق سیستم خانواده Bcl-2 ، مسیر سرﺁمید،گیرنده های مرگ(به عنوان مثال Fas ) و مسیر های پروتیین کینازی فعال شده توسط استرس(P38 و کیناز N ترمینال Jun) گردد. اثر مهارکننده گي 1,25(OH)2D3 بر تهاجم و متاستاز توموري نشان داده شده و مکانيسم آن شامل مهار سرين پروتئيناز ها،متالو پروتئينازها و رگ زايي می باشد. مدارک دال بر اثر ويتامين D3 بر سرطان شامل شواهدآزمايشگاهي  مبني بر تاثير ويتامين D3 بر رشد سلولي،تمايز سلولي،مرگ سلولي،تهاجم ومتاستاز توموري، و نيز شواهد اپيدميولوژيکي درارتباط با همبستگي بين وقوع و ميزان پيشرفت سرطان با اختلال در متابوليسم ويتامين D3 و برخي از پلي مورفيسم هاي ژن VDR می باشد.ضمنا آنالوگ هايي از ويتامين D3 به عنوان عوامل شيمي درماني سرطان معرفي شده اند (داسو و همکاران1،2005 ;اوسبورن و هاچنسن2،2002). مطالعات نشان مي دهند که 1,25(OH)2D3موجب مهار رشد سلولي و نیز القاء مرگ سلولی در سلول هاي سرطاني پستان هم در In vitro و هم در In vivo مي گردد( والرانس و ولش3 ،2004).

VDR درغدد پستان طبيعي بيان مي گردد، يعني جايي که به عنوان عامل مهار تکثير و القاء کننده تمايز  سلولي اقدام مي کند و اين نشان مي دهد که 1,25(OH)2D3 در تنظيم مهار رشد سلول هاي اپي تليال پستان تأثیر دارد(ولش و همکاران4 ،2003).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ضمناً ميزان بيان ژن VDR يعني سطح mRNA اين ژن در سرطان پستان همانند سرطان های  کولون و ريه کاهش و در سرطان تخمدان شديداًً افزايش مي يابد ( اندرسون و همکاران5،2005). ژن VDR با طولي بالغ بر Kb 75 درمنطقه كروموزوم14-12q12 قرار داشته وداراي پلي مورفيسم هاي مختلفي می باشد كه ارتباط برخي از آن ها با بعضي از بيماري ها بررسي شده می باشد. پلي مورفيسم FokI  كه در سمت′ 5  ژن VDR در اگزون 2 قرار دارد ، موجب كوتاهتر شدن محصول پروتئيني اين ژن مي گردد BsmI  و TaqI اثري بر محصول پروتئيني حاصل ندارند،زيرا جايگاه پلي مورفيك BsmI در  اينترون 8 قرار دارد وجايگاه پلي مورفيك TaqI واقع در اگزون 9 به گونه اي می باشد كه هر دو الل آن همان اسيد آمينه يعني ايزولوسين را كد مي كنند. مكانيسمي كه از طريق آن اين پلي مورفيسم ها ممكن می باشد بر روي  عملكردمحصول ژن VDR تاثير بگذارند، مشخص نيست، اما احتمالا ازطريق تاثير بر روي پايداري mRNA ، تنظيم فعاليت

نسخه برداري وكارايي ترجمه موجب تغيير عملكرد اين ژن مي شوند ( ماکیشیما و همکاران1،2002; گوی و همکاران2 ،2003; داردن و همکاران3،2003(.

تاكنون تحقيقات مختلفي در ارتباط با بررسي همبستگي بين پلي مورفيسم هاي مختلف ژن VDR با سرطان  پستان در برخي جمعيت هاي انساني انجام شده می باشد.نتايج بدست آمده از اين تحقيقات بسته به نوع جمعيت مورد  مطالعه و نيز نوع جايگاه هاي پلي مورفيك بررسي شده متفاوت بوده، به طوري كه برخي به وجود همبستگي و بعضي ديگر به عدم وجود همبستگي تصریح كرده اند. بنابراين انجام تحقيقات در جمعيت هاي ديگر مانند جمعيت كشورمان براي نتيجه گيري هر چه صحيح تر در مورد همبستگي بين جايگاه هاي پلي مورفيك  مختلف ژن VDR با سرطان پستان الزامي می باشد.

هدف اصلی این پژوهش تعیین همبستگی بین الل‌ها و ژنوتیپ ‌های پلی‌مورفیسم TaqI ژن VDR با سرطان پستان و مطالعه اثر کاهش سطح ویتامینD بر روی بروز این نوع سرطان می باشد.

ضرورت انجام پژوهش:

در این زمینه مطالعات و تحقیقات زیادی در نقاط مختلف دنیا و در میان جمعیت‌های مختلف قومی و نژادی انجام گرفته می باشد و نتایج حاصله ضد و نقیض بوده بطوریکه نتایج قطعی تاکنون به دست نیامده می باشد. با در نظر داشتن اهمیت موضوع و افزایش روز افزون شیوع بیماری و اختلاف نظر‌ها و خلاء ‌های تحقیقاتی که هست و نظر به اینکه نتایج پژوهش فواید احتمالی نظری و عملی زیادی در پیشگیری، تشخیص و حتی احتمالاً درمان آن خواهد داشت، ما را بر آن داشت که پژوهش حاضر را بر پایه تحقیقات گذشته در میان جمعیت زنان استان مازندران انجام دهیم، تا شاید نتایج حاصله ما را یک گام به اهداف مان نزدیک‌تر کند.

اهداف پژوهش:

اهداف اصلي:

-1تعيين همبستگی بين الل ها، ژنوتيپ ها و جايگاه پلي مورفيك ژن گيرنده ويتامين (VDR)D يعني جايگاه هایTaqI با بروز سرطان پستان

-2بررسي اثر ويتامين D بر بروز سرطان پستان

اهداف فرعي :

1- تعیین فراوانی الل ها و ژ نو تایپ های مختلف پلي مورفيسم TaqI ژن گيرنده ويتامين D (VDR) درگروه بیماران وگروه کنترل

2- تعیین همبستگی بین الل ها و ژنوتا یپ های مختلف پلي مورفيسمTaqI ژن گيرنده ويتامين (VDR)D با سرطان پستان

3- بررسي ارتباط سرطان پستان با سطح سرمي ويتامين D

تعداد صفحه :77

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com