منبع پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی با موضوع ژیاردیا لامبلیا تک یاخته تاژک دار روده ای

با عنوان :  ژیاردیا لامبلیا تک یاخته تاژک دار روده ای

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلای واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی

با موضوع:

ژیاردیا لامبلیا تک یاخته تاژک دار روده ای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

ژیاردیا لامبلیا تک یاخته تاژک دار روده ای و عامل ژیاردیازیس می باشد. این انگل در تمام نقاط دنیا به ویژه مناطق گرمسیر و نقاطی با تراکم جمعیت زیاد و امکانات بهداشتی کم، شیوع دارد. Giardia lamblia در فرم فعال یا تروفوزوئیت بوسیله صفحه چسبنده خود به قسمت فوقانی دستگاه گوارش میزبان می­چسبد و در این مکان تغذیه و تکثیر می­­کند. Giardiasis شایعترین عفونت انگلی تک یاخته ای و بیماری زا در ایران می باشد. از بین 6 گونه تشخیص داده شده در جنس ژیاردیا، تنها ژیاردیا لامبلیا می تواند بشر را آلوده کند. ایزوله های ژیاردیا بر اساس خصوصیات ژن های گلوتامات دهیدروژناز، فاکتور طویل سازی آلفا، زیر واحد کوچک RNA ریبوزومی، بتا ژیاردین و ژن تریوز فسفات ایزومراز در 7 گروه A تا G طبقه بندی می گردد. از 7 گروه فوق تا کنون تنها گروه های A و B در بین ایزوله های انسانی تشخیص داده شده اند. مطالعات اخیر حاکی از آن می باشد که سویه های C، D، E و F نیز در بشر گزارش شده­اند. در بین ابزارهای تشخیص ژیاردیا لامبلیا روشی که مواد ژنتیکی را تشخیص دهد نظیر واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) به دلیل اختصاصیت و حساسیت بالا در مطالعات فیلوژنیک بیشتر مورد توجه قرار گرفته می باشد. دراین مطالعه از 30 بیمار به گونه تصادفی نمونه گیری انجام گرفت. پس از استخراج موفقیت آمیز DNA بر اساس ژن گلوتامات دهیدروژناز، مراحل واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) انجام شده و نتایج بر روی ژل الکتروفورز مورد مطالعه قرار گرفتند. در این بین تمامی نمونه های استخراج شده، باند اختصاصی 432 bp را از خود نشان دادند. پس از نظاره باند مورد نظر، با بهره گیری از روش RFLP نمونه ها مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین مقصود از آنزیم Bspl I بهره گیری گردید. نتایج بر روی ژل الکتروفورز هر دو اسمبلیج A و B ژیاردیا لامبلیا را در نمونه ها نشان داد. از 6 نمونه انتخاب شده، 2 نمونه اسمبلیج AII و 4 نمونه مخلوطی از هر دو اسمبلیج AII و B را نشان دادند.

کلمات کلیدی: ژیاردیا لامبلیا، ژن گلوتامات دهیدروژناز، ژیاردیازیس، PCR، RFLP

  • تعریف پارازیت یا انگل

پارازیت یا انگل واژه هایی هستند که امروزه در زندگی جوامع بشری کاربرد های گوناگونی دارند. آغاز بایستی روشن گردد که انگل چیست. در فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد (چاپ چهارم، 1949) آمده می باشد: انگل حیوانی می باشد که درون یا خارج موجود دیگری زندگی و به گونه مستقیم از آن تغذیه می کند. پارازیت از لغت یونانی پارا به معنی کنار، ماوراء، غلط، اشتباه و نامنظم و لغت سیتوس به معنی غذا مشتق شده می باشد.

فرهنگ لغت وبستر (چاپ دوم، 1949) پارازیتیسم را یک زندگی مشترک رقابت آمیز معرفی می کند. سمبیوزیس در همان فرهنگ لغت به معنی زندگی مشترک یا همکاری دو موجود جاندار آمده می باشد. در یونانی سین یا سیم به معنای با هم و بیوس به معنای زندگی می باشد. در جانور شناسی، زندگی انگلی به عنوان همکاری بین دو جانور که یکی از آنها به گونه موقت یا دائم درون یا بیرون بدن دیگری زندگی و تغذیه می کند، مطرح می باشد. البته این معنی شامل جنین پستانداران نمی گردد. ارتباط انگلی بین حیوانات از گونه های مختلف، یک زندگی انگلی اختصاصی مشترک به حساب می آید. اقدام پروراندن یا تغذیه کردن در تعریف فوق نیز مقصود می گردد. در حالی که اگر این مطلب در ارتباط بین دو جانور وجود نداشته باشد، به تعبیری دیگر یک جانور فقط تأثیر انتقال جانور دیگر را به عهده داشته باشد، آن را ناقل می خوانند.

در زندگی سمبیوزیس مانند انگلی جفت کوچکتر آن حیوانات، انگل و جفت بزرگتر، میزبات می باشد. طبق شرایط خاص، انگل در رون یا روی بدن میزبان خود زندگی می کند. این زندگی اشتراکی (سمبیوزیس)، زندگی انگلی داخلی یا زندگی انگلی خارجی نامیده می گردد. تعدادی از این انگل ها در بخشی از سیر زندگی خود توانایی زندگی مستقل و بدون همکاری میزبان را ندارند که آن ها را انگل های اجباری می نامند. در حالی که تعدادی دیگر گاهی بدون وجود میزبان نیز زنده می مانند که به آن ها انگل اختیاری می گویند (28).

تفاوت های آشکاری بین زندگی انگلی و زندگی همسفره ای (کومنسالیسم) هست. در زندگی کومنسالیسم یکی از دیگری تغذیه نمیکند اما یکی به دیگری از نظر جایگزینی داخلی یا خارجی نیاز دارد.

بعضی از مژه داران، کومنسال خارجی ماهی ها هستند. اغلب انگل های روده ای بشر یا سایر حیوانات در واقع کومنسال داخلی هستند. میزبان های آنها نیز به گونه غیر مستقیم تحت تاثیر آنها قرار دارند در حالی که انگل ها از غذاهای آماده میزبان بهره گیری می کنند. در سیستم انگلی واقعی، انگل از بافت های میزبان تغذیه می کند و از این جهت برای میزبان ناراحت کننده می باشد. بعضی از محققان پارازیتیسم را به عنوان همکاری بین دو موجود در حد ماکرو مولکولی می دانند. این تلقی نشان دهنده آن می باشد که انگل ماکرو مولکول ها را از میزبان خود دریافت می کند. یکی از موارد تلقی از زندگی انگلی در حد ژنتیک می باشد. در این تعریف انگل کمترین وابستگی را به میزبان دارد به طوری که نیازش تنها تامین یک ژن توسط میزبان می باشد. تمام انگل های بافت ها همیشه برای میزبان مضر نیستند. تعدادی از تریپانوزوم ها مانند تریپانوزوم لویسی با اینکه از پلاسمای خون میزبان تغذیه می کنند اما برای میزبانش مضر و بیماری زا نیستند. در حالی که بعضی دیگر تا حد مرگ برای میزبان خود خطرناک هستند مانند Trypanosoma brucei gambiense در بشر. به انگل های مضر پاتوژن نیز گفته می گردد. بعضی از موجودات کومنسال نیز ممکن می باشد تحت شرایطی بیماری زا شوند مانند آنتاموبا هیستولیتیکا در بشر (29و48).

البته این تقسیم بندی ها ممکن می باشد در همه جا یکی نباشند. زیرا که تک یاخته ممکن می باشد بدون هیچگونه آسیبی به گونه کومنسال زندگی کند اما گاهی به یک موجود مضر تبدیل گردد. پس یک موجود می تواند به گونه بالقوه بی خطر یا خطرناک باشد. بعضی از موجودات سمبیوز اشکال تک میزبانی در طول چرخه زندگی خود فقط یک میزبان دارند و ممکن می باشد بخشی از زندگی خود را در خارج از بدن میزبان بگذرانند. سمبیوز های دیگر اشکال چند میزبانی، دو و یا گاهی بیشتر میزبان دارند که از نظر تاکسونومیک به گروه های متعددی تقسیم می شوند. میزبان ها گاهی نهایی، محل انجام سیر جنسی انگلی و گاهی واسطه، محل انجام سیر غیر جنسی انگل هستند. این مراحل در بعضی از انگل ها از نظر شکلی قابل تمیز نیستند مانند تریپانوزوم ها، برعکس پلاسمودیوم ها که میزبان واسط آنها مهره داران و میزبان نهایی، بی مهرگان (پشه آنوفل) هستند و هریک اشکالی اختصاصی و قابل تفکیک دارند. یکی از میزبان ها، میزبان جایگزین می باشد که اغلب به عنوان ناقل از آن نام برده می گردد. این ناقل، تک یاخته را از میزبانی به میزبان دیگر منتقل می کند (52).

از دیدگاه بشر پشه ناقل مالاریا می باشد اما از نظر پشه، بشر ناقل می باشد. وقتی میزبان دیگر مهره دار یا گیاه باشد، در اقدام، لغت ناقل برای میزبان های بی مهره بهره گیری می گردد. اگر انگل تک یاخته در بدن ناقل رشد و تکثیر پیدا کند آن را انتقال چرخه ای ( بیولوژیک) نامند. اما در صورتی که انگل در ناقل رشد و تکثیر پیدا نکند، انتقال غیر چرخه ای (مکانیکی) نامیده می­گردد (20و 68).

1-2- طبقه بندی و تکامل تک یاخته ها

1-2-1- طبقه بندی

تک یاخته ها از سلسله جانداران یا شاید در سلسله آغازیان طبقه بندی می شوند. اگر روش دوم را در نظر بگیریم، گروه های اصلی تک یاخته ها خود یک شاخه هستند. تک یاخته ها موجودات یوکاریوتی هستند که DNA آنها دارای غشای مستقلی می باشد و هسته را تشکیل می دهد. از این جهت با پروکاریوت ها متفاوتند. تک یاخته ها شامل کوچکترین یوکاریوت ها هستند و اغلب گفته می گردد که از قدیمی ترین جاندارانند. این واقعیت تا حدی می باشد که احتمال داده می گردد بعد از گیاهان، قدیمی ترین جانداران بوده اند. البته حیات داشتن بعضی از آن ها به زمان های بسیار دور می رسد. در صورت صحت این مطلب که تک یاخته ها نماینده جدید گروه اجدادی جانوران و گیاهان هستند، مارا در حل اختلافات و معضلات تاکسونومیک آن ها یاری می کند (21).

بعضی از اشکال تاژکداران، کلروپلاست دارند و از نظر ویژگی های تغذیه ای به گیاهان شبیه هستند. بعضی بدون کلروفیل و شبیه جانوران هستند و گروهی نیز نحوه عملشان به محیط بستگی دارد. در سال 1866 نظریه ای توسط هاکل اظهار گردید که دو دسته نمی بایستی از هم جدا باشند بلکه مثل کلیه تک یاخته های دیگر و آلگ های تک سلولی یوکاریوت در سلسله آغازیان هستند. این فرضیه منطقی تنها اخیرا مورد توافق عمومی قرار گرفته می باشد.

آغازیان از نظر ساختمان، بی تردید موجوداتی تک سلولس هستند. آناتومی آغازیان اساسا مشابه یک سلول ساده متازوآ می باشد. از نظر اقدام نیز آغازیان بی شک سلول واحدی هستند که کلیه اعمال و احساسات را مانند یک جانور کامل یا گیاه کامل انجام می دهند و فاقد تقسیمات سلولی خاص برای انجام کار بخصوصی هستند. در نتیجه یک آغازی از نظر اندازه بسیار محدود و کوچک می باشد. در عین حال توانایی کاری آنها به محیط زندگیشان بستگی ندارد. آغازیان به سرعت تکثیر می شوند و از این جهت شاید از یوکاریوت ها بسیار موفق تر باشند (74).

در ادامه به قسمتی از رده بندی سلسله آغازیان تصریح می کنیم(تصویر 1-2).

1-2-2- سلسله آغازیان Kingdom PROTISTA ( Haeckel 1866)

– شاخه سارکوماستیگوفورا

هسته واحدی دارند. در تعدادی ممکن می باشد هسته ها بیشتر باشند. جنسیت وقتی ظاهر می گردد که اصولا به شکل سینگامی تکثیر می شوند. تاژک یا پای کاذب یا هردو را دارند.

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

– زیر شاخه ماستیگوفورا

یک یا چند تاژک در مرحله تروفوزوئیت دارند. اصولا تکثیر آنها غیر جنسی و قرینه با تقسیمات دوتایی می باشد. در تعدادی نیز تکثیر جنسی دیده شده می باشد.

– رده فیتوماستیگوفورا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اختصاصا کلروپلاست یا پیگمان های مختلف مانند کلروفیل به وضوح در آن ها دیده می گردد. اکثرا دارای زندگی آزادند.

– راسته کنیتوپلاستیدا

دارای یک یا دو تاژک، آکسونم و میله محوری و یک میتوکندری بزرگ بوده و به گونه معمول و طبیعی دارای یک یا بیشتر توده واضح DNA که نزدیک کینتوزوم های تاژک متمرکز شده می باشد بوده و غالبا انگلی هستند.

– زیر راسته بودونیا

اختصاصا دارای دو تاژک قرینه، DNA کینتوپلاست متراکم در یک توده واحد، اغلب بزرگ یا چند جسم مجزا یا کاملا از میتوکندری جدا شده و دارای زندگی آزاد یا انگلی هستند.

– زیر راسته تریپانوزوماتینا

دارای یک تازک که گاهی آزاد و گاهی چسبیده به بدن انگل همراه با غشای مواج و یک کینتوپلاست کوچک و فشرده هستند. بعضی از انواع آن ها عبازتند از : Leishmania ، Trypanosoma.

– راسته دیپلومونادیا

بدن آنها تقارن دارد (نظم در هسته با یک یا چهار تاژک). به گونه اختصاصی یک تازک قابل ارتجاع دارند. زندگی آنها آزاد یا انگلی می باشد. بعضی از آن ها عبارتند از :Enteromonas و Giardia (45).

(به دلیل اینکه نمونه مورد آزمایش انگل ژیاردیا می باشد، تا این قسمت از تاکسونومی بسنده می گردد)

شکل 1-1- سلسله ی آغازیان

1-3- تکامل تک یاخته ها

بحث تکامل تک یاخته ها در حد فرضیه می باشد. در مورد کلیه تک یاخته های انگلی این موضوع مطرح می باشد که فاقد اسکلت یا سختی خاص هستند. پس به ندرت از آن ها فسیلی باقی مانده می باشد که وضعیت تکاملی آن ها را اظهار کند و فرضیه تکاملی که در مورد آن ها مطرح می باشد بیشتر بر پایه شواهد و نشانه های مربوط به حیات گروه های مشابه قرار دارد و در حقیقت شبیه احتمال می باشد (30).

1-3-1- نظریه ها

اکثرا پذیرفته شده که منشا اصلی موجودات امروز از سارکوماستیگوفورا می باشد. این عقیده بر اساس یافته های زیر می باشد:

  1. تاژک یا مژه در بین اغلب گیاهان و جانوران دیده می گردد.
  2. در میان ماستیگوفورا، گونه های زیادی دارای کلروپلاست و بعضی نیز فاقد آن هستند.

از این طرح اولیه، فرضیه تکامل در سه خط اصلی طرح می گردد: گیاهان موجودات جانداری هستند که کلروفیل در آن ها باقی مانده می باشد و آن را در سنتز غذای خود به کار می گیرند. جانوران با محیط سازگار شده و از گیاهان و میوه ها تغذیه می کنند. و قارچ ها نیز ساپروفیت هستند. پس به نظر می رسد که همه حیوانات انگل گیاهان هستند. البته در مجموع برای این لغت تعریف محدود تری هست (74).

نظریه های مربوط به تکامل در بین گروه های مختلف تک یاخته ها بسیار ذهنی و تئوریک می باشد اما کاربرد وسیع و قابل توجهی دارد. در بین Ciliophora و Sarcodina ، احتمالا محیط انگلی، عامل سازش آن ها با محیط شده و ایجاد ارگانیزم های مختلف در آن ها موثر بوده می باشد. اکثر اعضای این گروه ها، مهمترین انگل های روده ای هستند. تصور اینکه آن ها چگونه می توانند از طریق آب و غذا وارد دستگاه گوارش شوند و در آنجا تکثیر پیدا کنند و در نهایت، تغییرات سریع و انتخاب نژاد خاص موجودات قابل توجه بوده و روی آن ها مطالعه شده می باشد. در محیط دستگاه گوارش، وجود آن ها حفظ شده در حالی که در نوع انگلی، قادر به تحمل محیط خارج از بدن میزبان نیستند. البته با فرم کیست می توانند مدت محدودی باقی بمانند (31).
تعداد صفحه :85

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]