دانلود فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسائی اندوفیت­های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی

با عنوان : جداسازی و شناسائی اندوفیت­های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی

در ادامه مطلب می تونین تکهایی از اول این پایان نامه رو بخونین

و در صورت نیاز به متن کامل اون می تونین از لینک پرداخت و دانلود لحظه ای واسه خرید این پایان نامه اقدام کنین.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

نکته مهم : این متن به زبان محاوره ای (خودمونی) تبدیل شده است

 

شما می تونین تکهای دیگری از این مطلب رو در شماره بندی انتهای صفحه بخونین              

پایان نامه واسه دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

رشته: زیست شناسی

تمایل: میکروب شناسی

عنوان:

جداسازی و شناسائی اندوفیت­های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی مارچوبه بومی استان گلستان و اثر اونا در گیاهان

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین ارزانش

استاد مشاور:

دکتر رضا نظام زاده

واسه رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شه

تکهایی از متن مثلا : (ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه اما در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

 

عنوان صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
اهمیت و ضرورت تحقیق 3
اهداف تحقیق 3
فصل اول- کلیات  
1-1-اندوفیت……………………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-1-2- اکولوژی باکتریای اندوفیت………………………………………………………………………………………….. 5
1-2-3- ریشه باکتریای اندوفیت……………………………………………………………………………………………… 5
1-1-4- نحوه ی ورود باکتریای اندوفیت به درون بافتای گیاهی…………………………………………….. 8
1-1-5- حرکت باکتریای اندوفیت در بافتای گیاهی………………………………………………………………. 10
1-1-6 – محل قرار گرفتن باکتریای اندوفیت…………………………………………………………………………………… 11
1-1-7 – تراکم جمعیت باکتریای اندوفیت…………………………………………………………………………………. 12
1-1-7-1- فاکتورهای زنده………………………………………………………………………………………………………….. 13
1-1-7-1-1- میکروارگانیسمای همراه با گیاه……………………………………………………………………………… 13
1-1-7-1-1-1- باکتریا و قارچا……………………………………………………………………………………………. 13
1-1-7-1-1-2- ویروسا…………………………………………………………………………………………………………. 13
1-1-7-1-1-3- نماتدا…………………………………………………………………………………………………………….. 13
1-1-7-1-2- ژنوتیپ گیاه…………………………………………………………………………………………………………… 14
1-1-7-2- فاکتورهای غیر زنده…………………………………………………………………………………………………… 14
1-1-8- اثرات مفید باکتریای اندوفیت گیاهی…………………………………………………………………………….. 15
1-1-8-1- افزایش رشد گیاه………………………………………………………………………………………………………… 15
1-1-8-2- کنترل بیولوژیکی بیمارگرهای گیاهی……………………………………………………………………………… 17
1-1-8-3- استفاده ازاندوفیتا در مهندسی ژنتیک………………………………………………………………………… 17
1-1-8-4- افزایش تولید مواد دارویی به وسیله گیاه……………………………………………………………………………. 17
1-1-9- نحوه ی استفاده از باکتریای اندوفیت……………………………………………………………………………. 18

شما می تونین مطالب شبیه این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخونین