فایل پایان نامه : پایان نامه ارشد رشته کشاورزی : تاثیر محلول پاشی به کمک محرک رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکردگلرنگ

با عنوان :  اثر محلول پاشی به کمک باعث رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر عملکردگلرنگ

در ادامه مطلب می تونین تکهایی از اول این پایان نامه رو بخونین

و در صورت نیاز به متن کامل اون می تونین از لینک پرداخت و دانلود لحظه ای واسه خرید این پایان نامه اقدام کنین.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد(M.Sc.)

تولیدات گیاهی تمایل تولید اجناس باغبانی

موضوع:

اثر محلول پاشی به کمک باعث رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر کارکرد و شاخصای رشد گلرنگ

استاد راهنما :

دکتر حمید مدنی

استاد مشاور:

دکتر جعفر مسعود سینکی

واسه رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شه

تکهایی از متن مثلا : (ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه اما در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامله)

چکیده

نکته مهم : این متن به زبان محاوره ای (خودمونی) تبدیل شده است

 

واسه دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنین

 به مقصود مطالعه اثر محلول پاشی با محرکای رشد پلی آمین، بور و مولیبدن بر کارکرد و شاخصای رشد دو رقم گلرنگ زراعی آزمایشی به شکل فاکتوریل به شکل طرح بلوکای کامل تصادفی در چار تکرار در سال زراعی91-90 در شهرستون دامغان روستای عبیر آباد اجرا گردید. تیمارای آزمایش شامل محلول پاشی با محرکای رشد در سه سطح بی محلول پاشی یا شاهد، محلول پاشی قبل گلدهی و محلول پاشی بعد از گلدهی و تیمار ارقام گلرنگ شامل رقم محلی اصفهان و رقم پدیده بود. محلول پاشی به کمک محلول نیترات بالانسر بود که شامل بور 9% ، مولیبدن50 پی پی ام و پلی آمین1میلی مولار بود. صفات مورد آزمایش شامل درصد روغن، وزن هزار دانه، تعداد طبق در بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، ارتفاع بوته، قطر ساقه، کلروفیل ,a ,b کل، کارتنوئید، شاخص برداشت، تعداد دانه در طبق و شاخص سطح برگ بود. مطالعه اثر دوطرفه معنی دار بین رقم و زمان محلول پاشی در مورد کارکرد ارتفاع پایانی نشون داد که رفتار ارقام به سطوح محلول پاشی متفاوت بود به گونه کلی محلول پاشی با بور، مولیبدن و پلی آمین نسبت به تیمار بی محلول پاشی تونست تا حدودی باعث بهتر شدن کارکرد شه. اما اجزای کارکرد شامل درصد روغن، تعداد طبق در بوته، ارتفاع پایانی، قطر ساقه پایانی و شاخص برداشت در مرحله اول گلدهی با محلول پاشی بور، مولیبدن و پلی آمین بهبود یافتند. در این آزمایش اثر اتحاد مثبت و معنی دار بین روغن و بقیه صفات وابسته به اون اثبات گردید. به گونه کلی میشه نتیجه گرفت رقم محلی اصفهان با داشتن بیشترین شاخصای رشد بهتر اقدام کرده.

کلمات کلیدی: گلرنگ، محلول پاشی، بور، مولیبدن، پلی آمین

  • ضروت تحقیق

افزایش روزافزون جمعیت و نیاز به کشت گیاهان زراعی که به مقصود تامین مواد غذایی مثل برنامه های وسیع و دامنه داریه که پژوهشگران رو بر اون داشته که در این مورد پژوهشای جدیدی رو دنبال کنه این به اون معنیه که تولید غذا باید همیشهً زیاد شه تا اینکه از کمبود مواد غذایی در خیلی از نقاط دنیا جلوگیری شه (زارعیان، 1380).

برخلاف پيشرفت هاي قابل توجه در گسترش كشاورزي و توليد غذا در سال هاي اخير، تعداد افراد دچار سوءتغذيه در دنیا بازم رو به افزايشه. با افزايش جمعيت و نياز به توليد غذاي بيشتر، گرايش به استفاده از منابع آب و خاك شور بيشتر شده و تجارب بسياري هم حالا در سرتاسر دنيا در مورد استفاده از اين منابع بد هست (هاشمي نيا و همكاران، 1997).

دانه های روغنی به مقصود درآورده روغن از دانه اونا پرورش پیدا میکنن اما به عنوان منبع با ارزش پروتئین هم مطرحن و بقایای محصول بعد از روغن کشی بدین مقصود به کار میره. کاشت دانه های روغنی از دیر باز بخش مهمی از کشاورزی کشورا مثل خیلی از کشورای شرقی رو تشکیل می داده و بعضی از اونا جزو انواع کلی صادراتی این کشور حساب می شدن (سیفی و همکاران، 1390).

در سالای 2002-2001 تولید محلی دانه های روغنی تنها 29 درصد کل مصرف رو تامین می کرد و71 درصد باقی مونده از راه واردات تامین می گردین Anonymous, 2002)).

با در نظر داشتن افزایش نیاز روز افزون جوامع بشری به ویژه کشور ما به فراوردهای دانه های روغنی مدیریت درست زراعی واسه افزایش کارکرد از اهمیت زیادی برخورداره (ناصری و همکاران، 1389).

افزایش مصرف سرانه روغن نباتی و فشار به دلیل هزینه های خرید و واردات اون در کشورای مصرف کننده مثل ایران مثل عواملین که اهمیت پیشرفت کشت دانه های روغنی و گسترش برنامه های علمی و تحقیقاتی رو در این مورد بیشتر از قبل روشن میکنه (سعیدی، 1383).

پیش بینی می شه که جمعیت دنیا تا سال 2025 به 8 میلیارد نفر برسه و بیشتر مدلا پیش بینی کرده ان که کمبود جدی مواد غذایی در مناطق گرمسیری از سال 2000 به بعد زیاد خواهد گردید. خواسته واسه مصرف مواد ایران از کشور هاییه که کاشت بعضی از دانه های روغنی مثل کنجد، کرچک، گلرنگ و پنبه در اون قدمت داره (فیروزه و همکاران، 1385).

با در نظر داشتن تنوع آب و هوایی در ایران امکان کشت خیلی از دانه های روغنی با کیفیت خوب و ارزش اقتصادی بالا هست که یکی از این گیاهان گلرنگه (ناصری و همکاران، 1389).

1-2- هدف تحقیق

هدف از این تحقیق مطالعه اثر محلول پاشی بور، مولیبدن و پلی آمین در بهبود کارکرد کمی و کیفی محصول و صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ارقام مورد مطالعه گلرنگ و مطالعه واکنش دو رقم محلی اصفهان و پدیده به محلول پاشی برگی قبل و بعد از گلدهی با ریز مغذیا (بور, مولیبدن و پلی آمین) واسه رسیدن به بیشترین محصول انجام گردید.

1-3- تاریخچه

گلرنگ یکی از منابع مهم تامین روغن نباتی بوده و به خاطر این سطح زیر کشت اون در سالای گذشته افزایش یافته و به حدود 8000 هکتار در سطح کشور رسیده (کیهانیان، 1385).

شما می تونین تکهای دیگری از این مطلب رو در شماره بندی انتهای صفحه بخونین              

سابقه کشت گلرنگ در کشور مصر به 3500 سال قبل می رسه و به احتمال قوی در شمال شرقی هندوستون، ایران یا ترکیه اهلی شده (آلیاری، 1379).

تاریخچه کشت این گیاه در مصر به 4000 سال و در چین به 2000 قبل می رسه. گلرنگ از قدیم در هندوستون، ایران، خاورمیانه و شرق آفریقا کشت می شده (ابراهیم زاده، 1385).

کاشت گلرنگ به چندین قرن پیش بر می شه که به مقصود استفاده از گلبرگای رنگی اون جهت رنگای خوراکی، طعم دهنده غذا، چاشنی، روغن دانه و رنگرزی منسوجات در کشورای شرق دور مورد استفاده قرار می گرفته(Esendal, 2001).

گیاه گلرنگ در سطوح کوچیک یا به شکل حاشیه ای واسه حفاظت از اجناس در حاشیه کرتا کشت می شده و هم حالا هم در مناطقی از هندوستون واسه جلوگیری و جبران ضرر عوامل مختلف بر

گندم در کشت مخلوط به شکل ردیفی کشت می شه( Hirmath et al., 1992) .

گلرنگ زراعی از قدیما به عنوان یک زراعت فرعی و با هدف تولید رنگ از گلای اون در مناطق مختلفی از ایران مانند خراسان، آذربایجان و اصفهان کشت می شده (خواجه پور، 1370).

در ایران کشت گلرنگ به عنوان یک گیاه روغنی از سال1336 شروع و طبق آمار چاپ گردیده میزان تولید دانه های گلرنگ در سالای 1355-1350 هفت هزار تن در سال بود که در سال 1385 به شش هزار تن کاهش و پس از اون تولید گلرنگ در ایران سیر نزولی داشت (پهلوان، 1383). گلرنگ در سالای گذشته به عنوان یک گیاه مناسب جهت کاشت علوفه مورد توجه قرار گرفته (Landau et al., 2005).

1-4- کلیات

گلرنگ يا كاشفه با نام علمي(Carthamus tinctorius L) وابسته به راسته سینادره (Cinadrea)، تيره كاسني(Asteraceae) در انگليسي با نام(Safflower) و در فرانسه (Cathame) ناميده مي شه. خصوصیات مطلوب و خاص این گیاه نظیراستفادهای طبی و صنعتی و غذایی از گلبرگای اون کیفیت روغن دانه و وجود بیشتر از 90 % اسيدهاي چرب جز اشباع به ویژه اسيد چرب لينولئيك و اولئيك، مقاومت تقریباً بالا به شوري و خشكي سازگاري وسيع به درجه گرما هاي پائين زمستون و بالاي تابستون و فصل رشد كوتاه در كشت تابستانه مثل موارديه كه اون رو به عنوان گياه روغني با ارزشي مطرح نمودهه (احمدي و اميدي، 1373).

گلرنگ با اسامي زعفران بدل، زعفران خاردار، زعفران رنگرزي و… هم شناخته مي شه. خاستگاه اين گياه مناطقي واقع در بين قسمت هاي شرقي مديترانه و خليج فارس ميباشد (خواجه پور، 1383).

گلرنگ به عنوان يك گياه بومي كشور ايران، با تحمل تقریباً بالايي كه به شوري و خشكي نشون مي بده و همچنين به دلیل دارا بودن روغني با كيفيت عالي مي تواند اثر مهمي در گسترش سطح پایین كشت گياهان روغني در كشور داشته باشه. دسترسي به ارقام متحمل به خشكي ميتواند پیشرفت كشت اين گياه رو در شرايط اقليمي خشك فراهم سازه Forozan, 1997)).

گياهان تحمل متفاوتي به شوري دارن و ممكنه، به خاص پس از قرار گرفتن، كاملاً به اون مقاوم باشن. گلرنگ يكي از گياهان زراعي تقریباً مقاوم به شوري به حساب مي آيد و در شرايط شور هم قادر به توليد محصول قابل قبوليه. آستانه تحمل به شوري گلرنگ بالا حدود5/7 دسی زیمنس بر متر براي عصاره اشباع خاك و آستانه كاهش عملكرد اون 6 دسي زيمنس بر متر مي باشه Shannon, 1997)).

گلرنگ یکی از گیاهانیه که از نگاه بومی بودن و موافقت با شرایط اقلیمی حاکم بر کشور از ویژگیای با ارزشی برخورداره و ضمنا تحمل پذیری اون به شرایط محدود کردن رطوبت و شوری و امکان کاشت بهاره و پاییزه به همراه اثر مفید اون در تناوب زراعی و با در نظر داشتن نیاز روز افزون کشور به روغن گیاهی، گلرنگ می تونه به عنوان یک گیاه صنعتی و روغنی مهم مطرح باشه (زینعلی، 1378).

الان با معرفی رنگای مصنوعی ارزون قیمت، گلرنگ به عنوان منبع تولید رنگ ارزش زیادی نداره اما روغن اون با در نظر داشتن کیفیت خیلی بالا هنوز به عنوان یکی از مرغوب ترین انواع روغن شناخته می شه و کشت گلرنگ در ایران سالیان دور اکثراً جهت استفاده از رنگ اون در صنایع قالی بافی عادی بوده اما به دلیل نبودن ارقام با کارکرد بالا و طولانی بودن دوره رشد، سطح زیر کشت اون محدود بوده

(فروزان، 1378).

گلرنگ یکی از گیاهان بومی ایرانه و وجود تیپای وحشی گلرنگ در نقاط مختلف کشور نشون دهنده دامنه موافقت بالای این گیاه با آب و هوای کشوراست، واقعا میشه اون رو جزء گیاهان فراموش شده به حساب آورد (زینعلی، 1378).

شما می تونین مطالب شبیه این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخونین                     

گلرنگ سرما دوست و روز بلند و اصل اون جنوب آسیاست و دیر باز در چین ، هند، ایران و مصر کشت می شده. این گیاه در قرون وسطی در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا هم کشت می گردین و بعداً به آمریکا، مکزیک ونزوئلا و کلمبیا برده گردید در شروع به مقصود استفاده از رنگ حاصل از گلبرگای حاصل از اون در رنگ آمیزی پارچه و تزیین غذا کاشته می گردین اما الان علاوه بر اون کشت این گیاه به خاطر تولید روغن، کنجاله و تهیه مواد دارویی و لوازم آرایشی انجام میگیره (Cho and tae, 2000).

گلرنگ گیاهیه یکساله دارای ساقه ای به ارتفاع 30 تا 60 سانتی متر و منشأ ابتدایی اون در عربستون بوده و از اونجا کم کمً به نواحی دیگر انتقال یافته‏ پرورش اون امروز در بعضی نواحی معموله.

(Omidi and Ahmadi, 2001)

گلرنگ گیاهی روز بلنده و در طول رویش به هوای گرم و تابش نور مناسب نیاز داره. این گیاه به سرمای طولانی و سخت حساسیت نشون میده. بطوری که برگها در دمای (2-) درجه سانتی گراد دچار سرمازدگی شده و گیاه خشک می شه. این گیاه رو باید در مناطق گرم و خاکهای مناسب با ضخامت زیاد سطح الارض کشت کرد، هر چند گلرنگ در هر نوع خاکی قادر به رویشه اما خاکهای عمیق و دارای بافت متوسط رو ترجیح میده. خاکهای تهی از مواد غذایی و ضمنا خاکهایی که آب رو در خود نگه می دارن واسه گلرنگ مناسب نمی باشن. گلرنگ با داشتن ریشه عمیق و پیشرفته به خشکی مقاومه توان گلرنگ در جذب آب از خاک بیشتر از گندم و جوه، اما راندمون مصرف آب در گلرنگ کمتر از گندم و جوه. نیاز رطوبتی گلرنگ در زمان جوانه زنی و سبز شدن به دلیل داشتن پوسته جدا از هم از دانه حقیقی، بیشتر از گندمه. پس از سبز شدن، تحمل گلرنگ به نا آرومی رطوبتی زیاد می شه. اتفاق نا آرومی رطوبتی، به ویژه پس از ورود گیاه به فاز زایشی، به رشد و کارکرد گیاه آسیب زیادی میرسوند. کلا مقاومت گلرنگ به خشکی شبیه گندم صورت ها و مقاوم ترین گیاه دانه روغنی به خشکی به حساب میاد .(Omidi, 2002)

مقاومت گلرنگ به شوری خاک از جو، پنبه و چغندر قند کمتره، اما از سورگوم بیشتره. گلرنگ در گروه گیاهان مقاوم به شوری قرار داره. حساسیت گیاه به شوری در زمان سبز شدن زیاده، به ویژه در روش کاشت به شکل جوی و پشته که شوری در ناحیه بذر تمرکز میابد (Omidi, 2002).

گلرنگ رو میشه با هر گیاهی به تناوب کشت کرد. زمان کاشت بستگی به شرایط اقلیمی محل رویش داره. گلرنگ در مناطق گرمسیر به عنوان یک محصول پائیزه کشت می شه اما در مناطق سرد اونو به شکل بهاره کشت می کنن. زمان مناسب واسه کشت پائیزه گلرنگ مهر– آبان و واسه کشت بهاره اون ابتدا اردیبهشت هستش Omidi and Ahmadi, 2001)). گلرنگ خیلی آسون می تونه در مناطقی که درجه گرما پایین و خاکایی با حاصلخیزی کم دارن رشد و نمو موفقی داشته باشه

تعداد صفحه :96

قیمت : چارده هزار و هفتصد تومن

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]