پایان نامه با عنوان نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه شیراز

واحد بین­ الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته­ ی

حقوق بین­ الملل 

                         تأثیر سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­ المللی                               

به کوشش

افشین مردانی 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر فرهاد طلایی 

تیر 1393

 برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

داشتن آرامش و زیستن در محیطی سرشار از صلح و امنیت از دیرباز جزء دغدغه­های بشریت بوده می باشد. بر این اساس جامعه بشری همواره در کوشش بوده می باشد تا زمینه های پایداری صلح و امنیت بین المللی را فراهم سازد. امروزه این اعتقاد هست که صلح و امنیت بین­المللی به مفهوم واقعی آن در سایه وجود دموکراسی و رعایت حقوق و آزادی­های بنیادین بشر شکل می­گیرد. از سویی دیگر لازمه صلح و امنیت پایدار در جهان همکاری­ و روابط دوستانه میان دولت ها می باشد. در همین راستا سازمان ملل متحد و  موسسات تخصصی آن وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده داشته و بسترهای لازم را برای همکاری میان دولت ها در زمینه های گوناگون فراهم می نمایند. هر چند در این بین به موجب منشور سازمان ملل متحد  شورای امنیت طلایه دار حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی می باشد، موسسات تخصصی سازمان ملل متحد نیز از طریق گسترش روابط و همکاری های میان دولت ها در حوزه های فعالیت خود زمینه را برای حفظ و تقویت صلح و امنیت بین المللی فراهم می سازند. در این بین سازمان آموزشی، علمی، و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) از طریق گسترش همکاری های میان دولت ها در زمینه های آموزشی، علمی و فرهنگی فرهنگی و تاکید بر رعایت دموکراسی و حقوق بشر تأثیر خود را در حفظ صلح و امنیت بین­المللی ایفاء می نماید. بر این اساس این پایان نامه تأثیر یونسکو را در حفظ صلح و امنیت بین المللی مطالعه نموده و راهکارهای یونسکو را برای دستیابی به جنین هدفی تشریح می نماید. همچنین پایان نامه حاضر چالش های فرا روی یونسکو را در حفظ صلح و امنیت بین المللی مورد بحث قرار می دهد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که برای رفع این چالش ها دولت های عضو یونسکو بایستی از منافع سیاسی خود چشم پوشی نموده و با گسترش همکاری ها در حوزه های آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو را در ایفای تأثیر موثرتر در تداوم حفظ صلح و امنیت بین المللی یاری دهند.

فصل اول: کلیات                                                                                       1

فصل دوم: آشنایی با سازمان یونسکو و تاثیر اقدامات آن بر صلح و امنیت بین­المللی   مقدمه فصل دوم                                                                                           20

مبحث اول: بررسي شكل‌گيري يونسكو و تشكيلات آن                                                  23

گفتار اول: چگونگي شكل‌گيري يونسكو                                                                  23

بند1- پيش از جنگ جهاني اول                                                                                                            24

بند 2- دوران بين دو جنگ جهاني                                                                                             25

بند3- دوران پس از جنگ جهاني دوم                                                                                         27

گفتار دوم: تشكيلات يونسكو و نحوه رأي‌گيري در اين ارکان                                                       31

بند 1- كنفرانس عمومي                                                                                                         31

بند 2- شوراي اجرايي                                                                                                                        35

بند 3- دبيرخانه                                                                                                                   36

مبحث دوم: نگاهي به اهداف، فعاليت ها و اهم اقدامات يونسكو                                                    37

گفتار اول: بررسي اهداف و حوزه فعاليت هاي يونسكو                                                                38

بند 1- آموزش                                                                                                                     39

بند 2- فرهنگ                                                                                                                    43

بند 3- علوم طبيعي                                                                                                              46

بند 4- علوم انساني و اجتماعي                                                                                                 48

بند 5- ارتباطات و اطلاع رساني                                                                                                            50

 

عنوان                                                                                                صفحه

گفتار دوم: بررسي اهم اقدامات يونسكو                                                                                   52

بند1- حفاظت از ميراث فرهنگي                                                                                               53

بند2- يونسكو و نابودي آپارتايد                                                                                                            58

بند3- يونسكو و آموزش حقوق بشر                                                                                            60

بند4- بهبود وضعيت زنان                                                                                                       63

بند 5-یونسکو و جوانان                                                                                                          66

بند 6-  یونسکو، آفریقا و کشورهای کمتر توسعه یافته                                                                      68

نتيجه‌گيري فصل دوم                                                                                                                                                        71

فصل سوم: مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي و نهادهاي تضمين كننده آن                   

مقدمه فصل سوم                                                                                                                  73

مبحث اول: مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي و ارتباط آن با مفاهيم بنيادين حقوق بشر و دموكراسي      74

گفتار اول: مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي                                                                                                         75

بند 1- صلح منفی                                                                                                                76

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

بند 2- صلح مثبت                                                                                                                77

بند 3-  ميثاق جامعه ملل و صلح و امنيت بين‌المللي                                                                       79        بند 4- حفظ صلح و امنیت بین­المللی در منشور سازمان ملل متحد                                                    85

گفتار دوم: ارتباط صلح و امنيت بين‌المللي با مفاهيم بنيادين دموكراسي و حقوق بشر                       88

بند 1-  ارتباط صلح و امنيت بين‌المللي با دموكراسي                                                                                           89

بند 2- ارتباط صلح و امنيت بين‌المللي با حقوق بشر                                                                                                               98

مبحث دوم: نهادهاي تضمين كننده صلح و امنيت بين‌المللي                                                                         104

گفتار اول: سازمان ملل متحد و اركان اصلي آن                                                                                                                104

بند 1- شوراي امنيت                                                                                                                                                 105

بند 2- مجمع عمومي                                                                                                                                                                111

 

عنوان                                                                                                 صفحه

  بند 3- دبیر خانه(دبیرکل)                                                                                                                                      113

بند 4- ديوان بين‌المللي دادگستري                                                                                                                        115

گفتار دوم: گزیده­ای از موسسه­های تخصصي سازمان ملل متحد                                                                  118

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بند 1- سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (UNESCO)                                                     119

بند 2- سازمان بين‌المللي كار (ILO)                                                                                                             122

بند 3- سازمان بهداشتي جهاني (WHO)                                                                                                              127        نتیجه­گیری فصل سوم                                                                                                                                             132

فصل چهارم: راهکارها و چالش های یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی

مقدمه فصل چهارم                                                                                                                                                    135

مبحث اول: راهكارهاي يونسكو براي حفاظت از صلح و امنيت  بين المللي                                                  135

گفتار اول: جهاني كردن جامعه اطلاعاتي و توسعه آن                                                                                       136

گفتار دوم: گفتگو و تعامل میان تمدن­ها                                                                                                             140

گفتار سوم: ایجاد کمیسیون­های ملی در کشورهای عضو                                                                                 145

بند 1- تأثیر مشورتی                                                                                                             147

بند 2- تأثیر ارتباطی                                                                                                             147

بند 3- تأثیر اجرایی                                                                                                              148

بند 4- تأثیر اطلاع رسانی                                                                                                       148

گفتار چهارم: ارتباط با سازمان های غیردولتی                                                                         149

مبحث دوم: چالش هاي سازمان يونسكو                                                                                                            152

گفتار اول: اصل عدم مداخله                                                                                                                                 153

گفتار دوم : فقر توسعه فرهنگي                                                                                                                            157

گفتار سوم : فقدان فرهنگ دموكراسي در كشورها                                                                                           161

عنوان                                                                                                 صفحه

نتیجه گیری فصل چهارم                                                                                    166

نتیجه گیری نهایی                                                                                       167

منابع و مآخذ                                                                                            170

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه :199 صفحه

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***