منبع پایان نامه : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

با عنوان :  اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه جهت دریافت مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی(M.A)
عنوان :
اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)
استاد راهنما :
دکترسید محمود مجیدی
استاد مشاور:
دکتر مهدی ذوالفقاری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهـرسـت مطـــالـب
عنــوان صفحــه

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید

چکیده 1
مقدمه
الف: اهمیت پژوهش .3
ب: اهداف پژوهش 5
ج: پرسش های پژوهش 8
د: فرضیه های پژوهش 8
ه : سازماندهی پژوهش 8
فصل نخست: مفاهیم، شرایط قضاوت و درآمدی برمبانی اقامه حدود
مبحث نخست :واژه شناسی و درآمدی بر شرایط قضاوت 10
گفتار نخست: (واژگان اصلی پژوهش) 14
الف : حدود 14
ب : اقامه حد 16
ج: عصر غیبت 17
گفتار دوم: شرایط قضاوت 25
الف : شرایط تکوینی قضاوت 29
ب : شرایط اکتسابی 30
مبحث دوم : مبانی نقلی اجرای حدود ودرآمدی بر جایگاه آن در مباحث فقهی 39
گفتار نخست: مبانی نقلی 39
الف : اقامه حدود در قرآن 42
ب: اقامه حدود در روایات 44
گفتاردوم: جایگاه اقامه حد در مباحث فقهی 48

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل دوم: مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود
مبحث نخست: مبانی عقلی 52
گفتار نخست: اعمال حق حاکمیت 57
الف: ولايت فقيه از نگاه عقل 60
ب:ولايت عالمان از نگاه شرع 64
ج: مديريت فقهى يا علمى 68
د : اصل نیابت ولايتِ فقيه در اجرای حدود 72
گفتار دوم: دیدگاه موافقین اقامه حد در زمان غیبت 75
الف: دیدگاه امام خمینی 77
ب: دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی 80
ج: دیدگاه صاحب جواهر 84
گفتار سوم: دیدگاه مخالفین اجرای حد در زمان غیبت 85
الف : دیدگاه آیت الله خوانساری 96
ب: دیدگاه شیخ انصاری 98
ج: دیدگاه آیت الله بروجردی 105
د:دیدگاه آیت الله خویی 107
مبحث دوم: طریقیت یا موضوعیت اقامه حد در زمان غیبت 113

نتیجه گیری 124
پیشنهادها 132

منابع 134
الف: کتاب ها 134
1-کتب فارسی 134
2- کتب عربی 136
ب : مقالات 140
چکیده لاتین 140

چکیده
افراد يك جامعه مانند اعضا و جوارح بدن هستند كه اختلال در كار يكي از آنها موجب زوال سلامت اعضاي ديگر مي گردد. از اين رو، در همه كشورها براي جلوگيري از تضييع حقوق اجتماعي، مقرراتي را اجرا مي كنندكه رفاه جامعه را در ابعاد مختلف تأمين مي كنند. پس از غیبت امام معصوم :این اندیشه که سرنوشت احکام الهی(به خصوص مجازاتهای حدی که جنبه حق‌اللهی دارند) چه خواهد گردید یکی از دغدغه‌های فقهای متقدم و متاخر بوده می باشد . بنا به گفته بعضی متکلمین در صورت اضطراری بودن غیبت امام معصوم :احکام شرع تعطیل و ولایت شرعی فقها منتفی می باشد در حالیکه در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت امام :تعطیلی احکام شرع بلاوجه می باشد. این پژوهش با هدف مطالعه اجرای حدود درزمان غیبت امام معصوم : در دوبخش تدوين شده می باشد. در فصل نخست، کلیات موضوع از قبیل، مقدمه، اظهار مسئله و اهداف و سوالات و فرضیه ها و در بخش دوم، تعاریف و مطالعه مفاهیم، شرایط قاضی ودرآمدی برمبنای نقلی و جایگاه اقامه حدود، فصل دوم :مبانی اجرای حدود در زمان غیبت و درآمدی بر طریقیت وموضوعیت اقامه حدود مطالعه شده می باشد. این پایان نامه با نتیجه گیری و ارائه راهکارها و پیشنهادات به اتمام رسیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کلید واژگان: 1-حد 2-اقامه حدود 3-عصر غیبت 4-قضاوت

مقدمه

الف: اهمیت پژوهش
پس از غيبت امام معصوم (ع) اين انديشه كه سرنوشت احكام الهي، به خصوص مجازات‌هاي حدي، چه خواهد گردید، يكي از دغدغه‌هاي فقهاي متقدم و متاخر شيعه بوده می باشد. در ميان انديشه‌هاي موجود دو ديدگاه، مبني بر جواز اقامه حدود در عصر غيبت و عدم آن ابراز شده‌می باشد. بررسي اين ديدگاهها از آن جهت اهميت مي‌يابد كه از سويي با برپايي حكومت اسلامي، امكان اجراي حدود فراهم آمده و از سوي ديگر اجراي مجازاتهاي اسلامي، واكنش‌هاي شديد بين‌المللي را در پي داشته می باشد. به همين مقصود و براي بررسي «مشروعيت اقامه حدود و تعزيرات در عصر غيبت»، در اين نوشتار پس از طرح مباحث مقدماتي، آغاز ديدگاه عدم جواز اقامه حدود كه مدعي اختصاص اقامه حدود به معصومين(ع) می باشد مورد بررسي قرار گرفت. در همين راستا پس از نقل آراي فقها، ادله نقلي و تحليلي اين ديدگاه همچون اجماع منقول از ابن ادريس، روايت اشعثيات، عدم حجيت خبر واحد در احكام شديد كيفري و… ارزيابي گردید و در نهايت، ادعاي اختصاص به معصومين(ع) به اثبات نرسيد. پس از رد اين ادعا، ديدگاه جواز اقامه حدود و تعزيرات در عصر غيبت بررسي شده، ادله اين ديدگاه نظير اطلاق ادله حدود، روايت حفص بن غياث، مقبوله عمر بن حنظله و… به چالش كشيده گردید كه در نتيجه، با تام بودن بعضی از این ادله، مشروعيت اقامه حدود توسط فقها به اثبات رسيد. البته در جرايمي همچون دشنام به پيامبر(ص) و امامان(ع) عامه مردم هم با شرايطي حق اقامه حدود دارند. همچنين به نظر مي‌رسد، پس از برقراري حكومت اسلامي، و تصديِ اقامه حدود توسط ولي فقيه، ساير فقها مجاز به اقامه حد نيستند.
اهمیت آثار مرتبت بر پذیرش هر یک از این دو اندیشه فقهی، که یکی منتهی به تعطیلی حدود در دوران غیبت امام (علیه السلام) و دیگری منتج به یکسان انگاری گستره اختیارات اما فقیه جامع الشرایط، با اما معصوم در اقامه حدود خواهد گردید، ضرورت تبیین مستقل این موضوع و بازخوانی اندیشه های اقامه شده پیرامون آنرا عیان می سازد.
این رساله بر آن می باشد با مداقه در موضوع اقامه حدود در عصر غیبت امام عصر عجل الله فرجه، با بازاندیشی در آرای فقهی ابراز شده در این باره رهیافتی بدیع و مستدل در ارتباط با این مسأله به ارمغان آورد؛ بدیهی می باشد این گام تنها آغازی بر پیمودن راهی دشوار خواهد بود که رسیدن به مقصد مطلوب آن نیازمند همراهی اندیشه ها و نقادی های دیگران می باشد.
در ارتباط با اجرای حدود در زمان غیبت چهار قول معروف هست:
۱-عده ای از فقها: جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) را تضعیف نموده و در بحث اجرا یا عدم اجرا، توقف نموده اند.مانند(محقق حلی-علل الشرایع)
2- دو فقیه معروف قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت بوده اند مانند (ابن زهره و ابن ادریس).
3- شهید ثانی در مسالک تعزیر را به جای اجرای حدود لازم دانسته و برای جواز اجرای حدود در زمان غیبت، به اشاعه فساد و فحشا و معاصی در صورت عدم اجرای حدود، تمسک نموده اند، پاسخ داده می گردد زیرا که تعزیر که عمده مجازات های اسلام می باشد راهی برای جلوگیری از فساد و فحشا همانند حدود می باشد.
4- دسته آخر رای به جواز اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعی مذکور در شرع انور، این قول مختار حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
پژوهشگر احساس می کند به دلیل حساسیت خاص موضوع، این چهار دیدگاه و نحله فکری را در مورد موضوع مهمی زیرا اجرای حدود را در زمان غیبت امام عصر(عج) به بحث و مطالعه بگذارد.

اهداف پژوهش
يكى از ويژگى‌‌هاى بسيار مهمّ دين اسلام، كه از مؤلّفه‌‌هاى مؤثر در جامعيّت اين دين به شمار مى‌‌آيد، تبيين جرم‌‌ها و گناهان و بيان ناهنجارى‌‌هاى شخصى و اجتماعى، و به دنبال آن ذكر آثار دنيوى و اخروى آن‌‌ها می باشد. هر آن چیز که در اسلام به عنوان عملى قبيح شمرده شده، و از مصاديق گناهان محسوب مى‌‌گردد، داراى آثار مهمّ دنيوى و عقوبت‌‌هاى اخروى می باشد. برخى از آثار دنيوى، جنبه وضعى، و به تعبير ديگر، جنبه قهرى و تكوينى، و برخى ديگر جنبه عقوبتى دارد.
در اسلام، همان گونه كه نسبت به دورى از گناه سفارش، و در همه اجتماعات نسبت به تقوا، دين‌‌دارى و ترس از خدا تأكيد شده، براى برخى گناهان نيز عقوبت‌‌هايى در نظر گرفته شده می باشد كه در فقه از آن به «حدود و تعزيرات» ياد مى‌‌گردد. در اين مجازات‌‌ها چهار نكته هست كه از آن به مؤلّفه تعبير مى‌‌نماييم:
با اندك تأمّلى، معلوم مى‌‌گردد همه حدود در مواردى اجرا مى‌‌گردد كه شخص بشر و خود او به تنهايى مطرح نيست؛ بلكه جرم در ارتباط با فعل يك بشر نسبت به مال يا شخص و يا جمع ديگرى تحقق مى‌‌يابد. گناهان شخصى از قبيل دروغ و يا غيبت، كه در آن، فقط اقدامِ يك نفر مطرح می باشد و فعل، مال و يا عِرض افراد ديگر در آن مطرح نيست، موضوع براى حدود نيست؛ ولى در مواردى مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهى مطرح مى‌‌گردد. اين موضوع، كاشف از آن می باشد كه اراده اوّليّه شارع مقدّس بر آن نبوده كه نسبت به همه پليدى‌‌ها، حرام‌‌ها و گناه‌‌ها عقوبتى را وضع كند؛ بلكه جرائمى كه در دايره فرد و مال، يا عِرض و يا عقيده او محدود و محصور نباشد، مشمول اين اراده می باشد. حتّى در مورد ارتداد، چنان‌‌چه شخصى آن را اظهار نكند و صرفاً آن را در ذهن خود داشته باشد، عقوبت دنيوى و حدّى وجود ندارد؛ ولى زمانى كه آن را اظهار كند – كه خود، نوعى اعلان مقابله با دين و متديّنان و تخريب عقائد آنان می باشد ـ مسأله حدّ مطرح مى‌‌گردد.
هيچ‌‌گاه اين دين اصرارى بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدودِ مترتّب بر آن را ندارد. همان‌‌گونه كه در موارد اثبات جرم، هيچ‌‌گاه آن را به وسيله طريقى آسان و ساده نپذيرفته می باشد؛ تا جايى كه در برخى از صورت‌‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته می باشد.
مؤلّفه ديگر، مواردى می باشد كه به عنوان عفو در اختيار حاكم شرع و قاضى جامع الشرائط قرار داده شده می باشد.
مؤلّفه آخر آن می باشد كه بر اساس برخى روايات، در صورت جهل به حرمت و حكم، استحقاق حدّ منتفى می باشد.
بر اساس اين چند مولفه مؤلّفه و خصوصيّت، روشن مى‌‌گردد استحقاق حدّ، امرى می باشد كه به آسانى محقّق نمى‌‌گردد، بلكه بعد از شرايط و امورى تحقّق آن ممكن مى‌‌گردد. به عبارت ديگر، در دين اسلام، تصميم شارع مقدّس بر تكثير حدود و اجرا و شيوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به كمترين مقدار لازم توجّه شده می باشد.
بعد از روشن شدن اين خصوصيات، بايد گفت در بحث اجراى حدود نزاع در اين می باشد كه آيا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم عليه‌‌السلام می باشد كه بايد به اذن وى باشد يا اين‌‌كه شامل زمان غيبت نيز مى‌‌گردد؟ و آيا اين احتمال هست كه چنان‌‌چه اجراى حدود از احكام اختصاصى زمان حضور باشد، بگوئيم ائمّه معصومين عليهم‌‌السلام به فقهاى جامع الشرايط در اين مورد اذن عام داده‌‌اند و آنان ولايت بر اين امر دارند؟ همان‌‌گونه كه ممكن می باشد نسبت به زمان حضور معتقد باشيم ائمه عليهم‌‌السلام براى اجراى آن در مورد ديگران اذن داده‌‌اند؟
در بحث قضاوت، فقها تصريح دارند كه قاضى، ولايتِ بر حكم دارد؛ و به تعبير ديگر، قضاوت و نفوذ آن از مصاديق ولايت می باشد. بنابراين، در اجراى حدود نيز جهت ولايت بايد وجود داشته باشد و بدون آن، كسى حق اجراى حدود را ندارد. حال، بحث در اين می باشد كه آيا چنين ولايتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غيبت قرار داده شده می باشد و يا آن‌‌كه مختص امام معصوم عليه‌‌السلام می باشد و بدون حضور و اذن ايشان نمى‌‌توان اين حدود را اجرا كرد؟

تعداد صفحه :150

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***