دانلود فایل: پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران

در ادامه مطلب می تونین تکهایی از اول این پایان نامه رو بخونین

و در صورت نیاز به متن کامل اون می تونین از لینک پرداخت و دانلود لحظه ای واسه خرید این پایان نامه اقدام کنین.

شما می تونین تکهای دیگری از این مطلب رو در شماره بندی انتهای صفحه بخونین              

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 موضوع:

مطالعه اسید پاشی در حقوق کیفری ایران

 استاد راهنما:

دکتر ابوالحسن شاکری

 استاد مشاور:

دکتر سید ابراهیم قدسی

واسه رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شه

تکهایی از متن مثلا :

مقدمه……………………………………………………………………………………….1

اعلام مسأله………………………………………………………………………………….1

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………..2

ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………2

حدود تحقیق……………………………………………………………………………….3

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………….3

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………4

بخش اول – کلیات…………………………………………………………………………..5

1-1- معنی شناسی………………………………………………………………………5

1-1-1- تعریف حقوق کیفری……………………………………………………………….5

2-1-1- تعریف جرم………………………………………………………………………….7

2-1- تاریخچه……………………………………………………………………………….10

1-2-1 قبل از تهیه اولین قانون جزایی………………………………………………….10

2-2-1- بعد از تصویب اولین قانون جزایی در ایران………………………………………13

3-1- مبانی جرم اسیدپاشی…………………………………………………………….14

1-3-1- مصلحت حفظ نفس (جلوگیری از ورود ضرر به بقیه)………………………15

2-3-1- ضرورت حفظ نظم عمومی (جلوگری از ورود ضرر به خود)…………………..16

نکته مهم : این متن به زبون گفتگو ای (خودمونی) تبدیل شده

 

4-1- منابع جرم اسیدپاشی……………………………………………………………..16

1-4-1- ماده واحده سال 1337 راجبه مجازات مرتکبین اسیدپاشی………………17

2-4-1- بقیه قوانین جزایی……………………………………………………………….23

بخش دوم – مطالعه عناصر جرم اسیدپاشی…………………………………………..28

1-2- انجام دهنده جرم…………………………………………………………………………..28

1-1-2- بلوغ…………………………………………………………………………………29

2-1-2- عقل………………………………………………………………………………..31

3-1-2- اختیار………………………………………………………………………………32

2-2- مجنی علیه………………………………………………………………………….33

1-2-2- بشر بودن……………………………………………………………………….33

2-2-2- توجه جرم به شخص دیگر……………………………………………………….35

3-2- اقدام انجام دهنده………………………………………………………………………….36

4-2- وسیله ارتکاب………………………………………………………………………..38

1-4-2- تعریف اسید……………………………………………………………………….39

2-4-2- انواع اسیدها………………………………………………………………………41

5-2- نتیجه مجرمانه……………………………………………………………………….45

1-5-2- فوت مجنی علیه………………………………………………………………….46

2-5-2- بقیه صدمات جسمی………………………………………………………….57

6-2- شروع به جرم اسیدپاشی…………………………………………………………62

بخش سوم – مجازات اسیدپاشی……………………………………………………….66

1-3- مجازات حق الناسی…………………………………………………………………66

نکته مهم : این متن به زبون گفتگو ای (خودمونی) تبدیل شده

 

1-1-3- قصاص نفس……………………………………………………………………….66

2-1-3- قصاص عضو………………………………………………………………………..72

2-3- مجازات با جنبه عمومی…………………………………………………………….78

1-2-3- حبس……………………………………………………………………………….78

2-2-3- بقیه مجازاتای تبعی و تکمیلی…………………………………………….81

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………..91

چکیده:

از زمانای قدیم استفاده از اسیدها و بقیه ترکیبات شیمیایی مثل بازها که دارای خصیصه خورندگی و سوزانندگی بوده ان، در جوامع فقیر و دور افتاده که دسترسی به انواع سلاحا نداشته ان واسه دفاع از جون و ثروث مورد استفاده قرار می گرفته. در عصر حاضر هم بدنبال محدودیتی که قانون گذار در مورد دسترسی به انواع سلاحای سرد و گرم به وجوداورده و هم اینجور بدلیل مجازات سنگینی که واسه دارندگان و حاملان اینطور سلاحا وضع نمودهه، استفاده از اسید بدلیل سهولت دسترسی در بالا مواد و ترکیبات مورد استفاده واسه ارتکاب جرایم قرار گرفته. عنصر قانونی جرم اسیدپاشی رو ماده واحده ای پذیرفته شده سال 1337 تشکیل میده. رفتار فیزیکی لازم واسه تحقق این جرم، فعل مثبت پاشیدن اسید و بقیه ترکیبات شیمیاییه، پس مصادیق دیگر اقدام مثل تزریق کردن و خورانیدن اسید، با اینکه منتهی به همون نتایج نامبرده در ماده واحده شه، باعث تحقق جرم اسید پاشی نمی شه. وسیله ارتکاب در این جرم مهم بوده و حتما نتایج مندرج در ماده واحده باید با استفاده از اسید و بقیه ترکیبات شیمیایی صورت پذیرد؛ البته محدود بودن وسیله ارتکاب به اسید و بقیه ترکیبات شیمیایی باعث می شه در صورتی که ترکیبات غیر شیمیایی باعث همون نتایج نامبرده در ماده واحده شه، با عنوان جرم اسیدپاشی قابل مجازات نباشه. در مورد مجازات اعدام مندرج در ماده واحده که واسه اسیدپاشی منتهی به فوت مجنی علیه در نظر گرفته شده، باید گفت بدنبال تصویب ق.م.ا پذیرفته شده 1370، که مجازات قصاص نفس رو واسه مرتکبین قتل عمدی دید کرده، منسوخ شده؛ پس در صورتی که اسیدپاشی عمدی منتهی به فوت مجنی علیه شه، مجازات قصاص نفس و در مورد بقیه صدمات جسمی، قصاص عضو نسبت به مجنی علیه اجرا می شه، پس در جرم اسیدپاشی مثل بقیه جرایم علیه تمامیت جسمی میشه قصاص رو اجرا کرد و خاص بودن وسیله ارتکاب با اینکه در تحقق عنصر مادی جرم ضروریه اما از این حیث مانعی در اجرای قصاص به وجود نمی آورد. در مورد نحوه اجرای قصاص در اسیدپاشی بایدگفت به دلیل اینکه وسیله اجرای قصاص موضوعیت نداره بلکه همونطور که قانون گذار در ماده 436 و 439 ق.م.ا تصریح کرده، قصاص رو باید به وسیله معمولی ترین روش که کمترین آزار رو به جانی برسونه اجرا کرد، پس نمیشه قصاص رو با اسید به دلیل امکان انتقال ان به بقیه اعضاء و امکان اذیت جانی اجرا کرد. در جواب به این سوال که ایا میشه بر اقدام اسید پاش، گفته عنوان محاربه کرد؟ باید گفت از اونجا که استفاده از اسلحه، بخش اصلی تحقق جرم محاربهه و عرف اسید رو اسلحه حساب نمی کنه، پس نمیشه بر اقدام کسی که با استفاده از اسید باعث بروز ناامنی و ترس می شه، گفته عنوان محاربه کرد. اما در مورد جرم افساد فی الارض چون در تحقق این جرم استفاده از اسلحه لازم نمی باشه، با تشخيص قاضي صادر كننده حكم امكان گفته عنوان مفسد فی الارض بر اقدام اسیدپاش در صورت ورود خسارات کلی و تحقق شروط مندرج در ماده 286 ق.م.ا ممکن هستش، پس نمیشه بر اقدام کسی که تنها یک مرتبه انجام دهنده جرم اسیدپاشی شده گفته عنوان افساد فی الارض کرد.

مقدمه

اعلام مسأله

یکی از جرایمی که الان رواج خیلی زیادی یافته، اسید پاشیه که خیلی باعث انزجار افکار عمومیه. دلیل این انزجار رو علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که بر قربونی جرم وارد می شه، باید در ایجاد ترس و به هم خوردن امنیّت و آسایش جامعه دونست. این جرم به دلیل سهولت نسبی و کارا سویی که می تونه بر جسم قربونی باقی گذارد اهمیّت ویژه ای داره. با این تفاصیل این جرم از جرایمیه که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مونده. در سالای 1334 تا 1337 ما شاهد زیادی اتفاق این جرم بوده ایم (آقايي نيا، 1386:310) و به دلیل خلأ قانونی مسایل مربوط به این بخش، اکثراٌ در مواد 171، 172 و 173 قانون مجازات عمومی سال 1304 مطالعه می گردین که تناسبی با قباحت اقدام اجرایی نداشته و ضرورت ایجاب می کرده، مقررات خاصی راجبه این جرم نوظهور وضع شه، پس قانون گذار در سال 1337 ماده واحده ای با عنوان لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید رو تصویب کرد.

اسید پاشی یه جور دیگر کشی و دیگر آزاریه. این جرم بدین گونه محقق می شه که شخص با پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر باعث بروز قتل یا صدمات جسمی بر قربونی می شه، این جرم از جرایم مقیَد به نتیجه. از اونجا که امکان قصاص واسه قربونی جرم نسبت به انجام دهنده هست، تصریح ای به کتب فقهی در این مورد مفید اثر هستش؛ در کتاب جواهر الکلام، تحریر روضه و توضیح لمعه، علّت قصاص نفس رو گرفتن جون شخص بی گناه و علّت قصاص عضو رو تلف کردن عضو میدونه (محمدي،1374:188). در قرآن هم در ایه 178سوره بقره، به امکان اجرای قصاص با رعایت شرایطی تصریح شده. از اونجا که با وجود گرفتار به بودن این جرم در جامعه، خیلی توجه ای از طرف قانون گذار به این عنوان مجرمانه نشده و کمتر مورد توجه ارباب نظر قرار گرفته. در این تحقیق برآنیم تا نشون دهیم که از یک طرف خلأ قانونی در این مورد و از طرف دیگر دسترسی آسون به این جور ترکیبات شیمیایی و اسیدی باعث سهولت و زیادی اتفاق این جرم شده. از اونجا که افزایش میزان مجازات این جرم می تونه در کاهش ارتکاب جرم اثر داشته باشه، وضع قوانینی در مورد این جرم و احصا دقیق میزان مجازات با در نظر داشتن نتیجه حاصله می تونه موثر واقع شه.

سوالات تحقیق

1) ماده واحده سال 1337 راجبه اسید پاشی با وضع قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده 1370 منسوخ گردید؟

2) اسید پاشی از مصادیق محاربه و افساد فی الارضه؟

3) امکان اجرای قصاص نسبت به انجام دهنده جرم اسید پاشی هست؟ و هم اینجور نحوه اجرای قصاص در این جرم چطوریه؟

ادبیات تحقیق

1ـ «اسید پاشی با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر که باعث مرض دایمی یا از دست دادن یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا کمی یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا باعث آسیب دیگری شه، محقق می شه. شروع به این جرم طبق قسمت آخر ماده واحده قابل مجازاته. عنصر روانی یعنی عمد در پاشیدن اسید شرط تحقق این جرمه.» (میرمحمد صادقی،270:1389).

2ـ «عبارت بالا ماده واحده که مجازات اعدام رو در صورت مرگ قربونی مقرر کرده، طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه و ماده 729 قانون مجازات، منسوخه و به جای ان قصاص قابلیّت اجرا داره، پس بقیه ماده واحده به قوت خود باقیه» (آقایی نیا، 311:1383).

3- «در بعضی موارد قضات با ارسال آرایی که به دلیل شدت واکنش افراد نسبت به اتفاق جرم اسیدپاشی بوده، این جرم رو از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته ان اما از اونجا که شرایط تحقق جرم محاربه به گونه خاص در قانون احصا شده و واسه تحقق این جرم داشتن اسلحه ضروریه و عرف داشتن اسید رو از مصادیق اسلحه نمی دونه، نمیشه اسید پاشی رو از مصادیق محاربه دونست» (صادقی،43:1388).

4- «ایراد صدمات نسبت به افراد، از نظر نوع و ماهیَت حقوقی و نتایج و کارا اونا روی جسم مجنی علیه طبق مورد ممکنه به شکل عمدی یا شبه عمد یا خطای محض باشه. از طرف دیگر صدمات بدنی نسبت به افراد از نظر شدت و ضعف صدمات جسمی و اثار اونا متفاوته و ممکنه به شکل صدمات کم بدنی یا شدین عمدی تحقق پیدا کنه و یا در پاره ای از فروع به شکل قتل و زخم به وسیله اسید پاشی محقق شه» (ولیدی،590:1386).

5- «جرایم علیه تمامیت جسمی افراد، که در فقه جزایی به عنوان، جنایات مورد بحث و مطالعه قرار گرفته مثل مهمترین جرایمیه که حق زندگی آدمی و اصل ایمنی از ظلم و تفریط، که یکی از اصول قانون اساسیه، رو مورد ظلم و تفریط قرار داده و همیشه در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری واسه اون پیش بینی شده، که مثل اون امکان قصاص نفس و عضوه» (هادی صادقی، 36:1386).

حدود تحقیق

مطالعه موضوع در منابع و متون فقهی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

فرضیات تحقیق

1- ماده واحده سال 1337 راجبه مجازات پاشیدن اسید، منسوخ نمی باشه.

2- جرم اسید پاشی از مصادیق محاربه نمی باشه.

3- امکان اجرای قصاص نسبت به انجام دهنده جرم اسید پاشی هست و وسیله اجرای قصاص در جرم اسیدپاشی مثل بقیه جرایم علیه تمامیت جسمی موضوعیت نداره.

اهداف تحقیق

نکته مهم : این متن به زبان محاوره ای (خودمونی) تبدیل شده است

 

واسه دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنین

شما می تونین مطالب مثل این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخونین                     

با در نظر داشتن اینکه اسید پاشی از مسایل مبتلابه در روزگار کنونیه، به خاطر این توجه خیلی رو در دستگاه قضایی به خود جلب کرده و از زمانای قدیم طوری تحت مقررات مربوط به قصاص نفس و عضو قابل مجازات بوده. از اونجا که این جرم با تمامیت جسمی افراد در ارتباطه، وضع مقرراتی با عنوان اسید پاشی در قانون مجازات و احصا مجازات مشخص و مشخص واسه این جرم، از ابهامات و اختلافات قضایی و ارسال آرای مخالف جلوگیری می کنه و از طرف دیگر می تونه در کاهش میزان ارتکاب این جرم اثر داشته باشه. از اونجا که دسترسی آسون به این ماده شیمیایی ارتکاب این جرم رو سهل تر می سازه، وضع مقرراتی در مورد کنترل نحوه دسترسی به این مواد مفید اثر هستش. موضوع این تحقیق می تونه واسه قضات و وکلا و علم پژوهشان رشته حقوق مفید واقع شه.

***ممکنه هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزه

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشه اما در فایل دانلودی همه چیز منظم و کامل و با فرمت ورد موجوده***

متن کامل رو می تونین دانلود کنین

چون فقط تکهایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردنن

موجوده

تعداد صفحه : 99

قیمت : چارده هزار و هفتصد تومن

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارین می تونین مبلغ مورد نظر واسه هر فایل رو کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز رو به ایمیل ما ارسال کنین تا فایل رو از راه ایمیل دریافت کنین.

***  ***