مقاله دانشگاهی – بررسی و مدل سازی تاثیرقابلیت های یادگیرنده سازمانی بر انعطاف پذیری راهبردی، استراتژی …

تمپلتون، لوییس و اسنایدر (۲۰۰۲) مجموعه ای از فعالیت ها (اکتساب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه سازمانی) در سازمان که به طور هدفمند […]